การคลัง เตรียมเปิดให้เช่าที่ การเกษตร และ อยู่อาศัย ค่าเช่า 200 บาทต่อปี

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้กล่าวว่า กรมธนารักษ์ เตรียมเปิดให้เปิดให้ประชาชนเช่าที่ดิน เป็นที่ทำกินและที่อยู่อาศัย ตามโครงการธนารักษ์ประชารัฐ และ โครงการทำชุมชนให้เป็นที่ประชุมในที่ราชพัสดุ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายรัฐบาล โดยมีค่าเช่า 200-300 บาทต่อปี

สำหรับโครงการธนารักษ์ประชารัฐ มีความประสงค์เพื่อดูแลในการครอบครองที่ดินของรัฐ หรือ ที่ราชพัสดุ เพื่ออยู่อาศัยและทำกินให้ถูกกฎหมาย โดยให้เช่าในราคาถูก

-กรณีการเช่าที่ดินเพื่อการเกษตร ค่าเช่าไร่เพียงละประมาณ 200 บาทต่อปี

-ส่วนที่ดินอยู่อาศัยกำหนดราคาแค่ ตร.ว.ละ 25 ส.ต.ต่อเดือน หรือ 100 ต.ร.ว. ค่าเช่า 300 บาทต่อปีเท่านั้น

โดยในปีงบประมาณ 2563 นี้ ได้ตั้งเป้าจะเปิดให้ประชาชนทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการได้ประมาณ 50,000 ราย โครงการดังกล่าว จะมีการนำร่องในที่ดินราชพัสดุของ ต.หนองกุงศรี อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 1 ไร่เศษ เป็นพื้นที่แรก ก่อนจะขยายไปยังพื้นที่ชุมชนอื่นๆ ภายในปี 2563

นอกจากนี้ นายอุตตม ได้กล่าวต่อถึงโครงการทำชุมชนใหม่เป็นที่ประชุมในที่ราชพัสดุเป็นการจัดหาพื้นที่จำหน่ายสินค้า เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยมีรูปแบบเป็นที่ประชุมอเนกประสงค์ ทำกิจกรรมต่างๆ ของภาครัฐ เอกชนและชุมชน และเป็นพื้นที่จัดตลาดชุมชน เพื่อช่วยสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับพื้นที่

ขอบคุณข้อมูล workpointnews และ ดร.อุตตม สาวนายน เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!