รฟท. เปิดให้จอง นั่งรถไฟลอยน้ำ เที่ยวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ 11 ต.ค. นี้

การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้กล่าวว่าในวันที่ 11 ตุลาคม 2562 เป็นวันแรกที่เปิดให้ประชาชนได้จองตั๋วขบวนรถไฟพิเศษนำเที่ยวเส้นทาง กรุงเทพ-เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ในช่วงฤดูท่องเที่ยวช่วงเดือน พฤศจิกายน 2562 ถึง มกราคม 2563 โดยผู้สนใจสามารถสั่งจองตั๋วในการท่องเที่ยวดังกล่าวได้ที่ ที่สถานีรถไฟทั่วประเทศ

การจำหน่ายตั๋วรถไฟขบวนพิเศษครั้งนี้แบ่งเป็น 2 แบบ รถนั่งชั้น 3 ธรรมดา และ รถนั่งชั้น 2 ปรับอากาศ ซึ่งราคาค่าโดยสารจะเป็นราคาเดียว ซึ่งรายละเอียดของค่าบริการมีดังนี้

-(พัดลม) กรุงเทพ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ กรุงเทพ คนละ 290 บาท ไป-กลับ สระบุรี / แก่งคอย โคกสลุง คนละ 110 บาท ไป-กลับ / เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ โคกสลุง คนละ 60 บาท ไป-กลับ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ กรุงเทพ คนละ 150 บาท เที่ยวกลับเที่ยวเดียว

-(ปรับอากาศ) กรุงเทพ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ กรุงเทพ คนละ 490 บาท ไป-กลับ สระบุรี/แก่งคอย โคกสลุง คนละ 220 บาท เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ กรุงเทพ คนละ 250 บาท เที่ยวกลับเที่ยวเดียว

สำหรับกำหนดการการออกเดินทางนั้น โดยรถพิเศษนำเที่ยวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จะเริ่มในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 เป็นเที่ยวปฐมฤกษ์ และจะมีการให้บริการต่อในเดือนพฤศจิกายน 2562 เดือนธันวาคม 2562 และเดือนมกราคม 2563 รวมจำนวน 18 วัน

ผู้สนใจสามารถติดต่อซื้อตั๋วโดยสารล่วงหน้าได้ก่อนเดินทาง ที่สถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือเว็บไซต์ ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย

ขอบคุณข้อมูล Mthai และ การรถไฟแห่งประเทศไทย เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!