สรรพสามิต เตรียมเก็บภาษีความเค็ม บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป อาหารกระป๋อง ภายในปีนี้

วันที่ 16 ตุลาคม 2562 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต กล่าวว่า กรมอยู่ระหว่างเร่งศึกษาร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขในการขยายฐานการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสำหรับสินค้าความเค็ม เพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในการบริโภคสินค้าที่ดีต่อสุขภาพ โดยจะมีการเก็บภาษีตามสัดส่วนของความเค็ม

หากเค็มมากก็จะเสียภาษีในอัตราที่เพิ่มขึ้น ซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปเพื่อเสนอให้นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พิจารณาภาษีความเค็มให้ได้ภายในปีนี้

โดยภาษีความเค็มถือเป็นภาษีตัวใหม่ ไทยยังไม่มีมาก่อน ก่อนหน้านี้มีแค่ภาษีความหวาน แต่ในประเทศพัฒนาแล้ว มีการจัดเก็บภาษีความเค็มกันหลายประเทศแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสัดส่วนความเค็มที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยหารือร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขอยู่

ซึ่งหากได้ข้อมูลครบก็จะพิจารณาได้ว่าจะมีการจัดเก็บภาษีดังกล่าวหรือไม่ หากทำจริงก็จะเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการปรับตัว ลดปริมาณความเค็มในสินค้า ปรับสูตรผลิตสินค้าเพื่อสุขภาพก่อน โดยจะให้เวลาผู้ประกอบการปรับตัวประมาณ 1-2 ปี

สำหรับสินค้าที่มีเกณฑ์ภาษีความเค็มได้แก่ กลุ่มสินค้าอาหารปรุงสำเร็จ เช่น อาหารแช่แข็ง อาหารกระป๋อง และบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เป็นต้น แต่จะยังไม่มีการจัดเก็บภาษีความเค็มในสินค้าปรุงรส เช่น น้ำปลา เกลือ รวมถึงขนมสำหรับเด็ก

ขอบคุณข้อมูล สนุกดอทคอม เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!