ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ 43 แห่ง เตรียมใช้ถุงผ้า 1 ม.ค. 63 นี้

การใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติกกำลังเป็นที่ให้ความสนใจในปัจจุบัน และทางกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้มีการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนเตรียมใช้ถุงผ้า โดยทางห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาร์เก็ต ทั่วประเทศไทย เตรียมให้ประชาชนใช้ถุงผ้าในวันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

โดยเมื่อวันที่ 20 ต.ค. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้ประชาสัมพันธ์ว่าอีก 73 วันเท่านั้น ที่ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อ จะงดให้ถุงพลาสติก ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป จึงอยากเชิญชวนประชาชนเตรียมความพร้อมในการเตรียมถุงผ้า

นอกจากนี้ทางกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้มีการประชาสัมพันธ์ในการใช้ถุงผ้าให้เพียงพอ เพื่อเป็นอีกแนวทางในการร่วมลดจำนวนถุงพลาสติกไปพร้อมกัน โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

-วางแผนก่อนซื้อ จดรายการสิ่งของที่จะซื้อ เพื่อที่จะได้รู้ว่าจะซื้อของชนิดไหน และประเภทไหนบ้าง

-เตรียมถุงผ้ามากกว่า 1 ใบ หากต้องการแยกประเภทสินค้าที่ซื้อ ควรเตรียมถุงผ้ามากกว่า 1 ใบ

-เลือกถุงผ้าให้เหมาะกับปริมาณของที่จะซื้อ

-สำรองถุงผ้าไว้หลายๆที่ เช่น สำรองถุงผ้าไว้ที่ทำงาน ในรถยนต์ หรือในกระเป๋าสะพาย

อย่างไรก็ตามปัจจุบันได้มีห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ และซุปเปอร์มาร์เก็ต ที่ให้ความร่วมมือในการงดแจกถุงพลาสติกจำนวน 43 แห่ง โดยคาดว่าจะใช้เวลา 1 ปี และในวันที่ 1 มกราคม 2564 จะเริ่มงดใช้พลาสติกอย่างเป็นทางการในประเทศให้ได้

ขอบคุณข้อมูล sentangsedtee เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!