กอช. ส่งเสริมการออมปีละ 600 บาท มีบำนาญ พร้อมรางวัลกว่า 750,000 บาท

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 ทางสำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 ได้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการออมเงินปีละ 600-1,200 บาท ได้รับบำนาญ โดยไม่ต้องเป็นพนักงานราชการก็สามารถได้รับเช่นกัน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเพื่อให้สมาชิกได้ส่งเงินอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ รางวัลทองคำ และ สลากออมสิน รวมมูลค่ากว่า 750,000 บาท

โดยมีข้อความระบุว่า นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ได้กล่าวว่า จากการลงพื้นที่จัดกิจกรรมส่งเสริมวินัยการออมทั่วประเทศ ได้รับความสนใจรับเงินสมทบจากรัฐบาลเป็นอย่างมาก

ทำให้จนถึงเดือนกันยายนนี้ กอช.มีสมาชิกจำนวนกว่า 2,250,000 คน แบ่งเป็นการรับเงินสมทบ

-อายุ 15-30 ปีที่รัฐสมทบให้ร้อยละ 50 ของเงินออมแต่ละครั้งรวมกันทั้งปีไม่เกิน 600 บาท

-อายุ 30 – 50 ปีสมทบให้ร้อยละ 80 รวมกันทั้งปีไม่เกิน 960 บาท

-อายุ 50 -60 ปี สมทบให้ร้อยละ 100 รวมกันทั้งปีไม่เกิน 1,200 บาท

อีกทั้งยังมีผลประโยชน์ของเงินและเงินสมทบที่นำไปลงทุน นำไปลดหย่อนภาษีได้เต็มจำนวนเงินออมสะสม และสิทธิประโยชน์ส่วนลดสำหรับที่อยู่อาศัยในโครงการของการเคหะแห่งชาติในอัตราร้อยละ 5

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้สมาชิกส่งเงินอย่างต่อเนื่อง จึงจัดกิจกรรมรับของสมนาคุณรางวัลทองคำและสลากออมสิน ในเดือนตุลาคมนี้จำนวน 2 ครั้ง รวมมูลค่ากว่า 750,000 บาทต่อครั้ง โดยจะจับรางวัลครั้งแรกในวันที่ 25 ตุลาคม 2562 และครั้งที่ 2 ในเดือนธันวาคมนี้

ขอบคุณข้อมูล สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!