ธ.ก.ส. โครงการบัญชีออมทรัพย์ดีต่อใจ ครบ 6 เดือน รับดอกเบี้ย 1.20%

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 ทางธกส BAAC Thailand ได้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการออมเงินในบัญชีออมทรัพย์กับโครงการดีต่อใจ ฝากครบ 6 เดือน ได้รับดอกเบี้ย 1.20% ต่อปี เปิดให้รับฝากตั้งแต่ 1 ตุลาคม-31 ธันวาคม 2562 โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติในการเปิดบัญชีและอัตราดอกเบี้ยดังต่อไปนี้

รายละเอียดและคุณสมบัติผู้ฝากเงินโครงการบัญชีออมทรัพย์ดีต่อใจ

-เป็นลูกค้าสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดที่ 3 ที่ครบกำหนด

-เป็นบุคคลทั่วไทยที่มีที่อยู่อาศัยในไทย

-เป็นบุคคลธรรมดา ไม่มีภาษี

โดยอัตราดอกเบี้ยในการฝากเงินโครงการออมทรัพย์ดีต่อใจอยู่ที่ร้อยละ 1.20% ต่อปี รับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด โดยมีระยะเวลาในการฝากเงินทั้งหมด 6 เดือน (นับแบบวันต่อวัน) ทางธนาคารเปิดให้รับฝากตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม-31 ธันวาคม 2562

โดยเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อราย เมื่อฝากครบกำหนด ระบบจะโอนเงินต้นและดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์คู่โอนให้ หากฝากเงินไม่ถึง 3 เดือน ทางธนาคารไม่จ่ายเอกเบี้ยเงินฝาก หรือ ฝากไม่น้อยกว่า 3 เดือน แต่ไม่ครบกำหนดธนาคารจ่ายดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่ฝากเงินในอัตราเงินฝากออมทรัพย์

ผู้ที่สนใจโครงการบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ดีต่อใจ จัดให้ 6 เดือน สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของทางธนาคารได้ที่ 02-555-0555

ขอบคุณข้อมูล ธกส BAAC Thailand เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!