ธ.ก.ส. โครงการออมเงินเดือนละ 300 บาท มีสิทธิ์รับรางวัลปีละ 2 ครั้ง

นายกษาปณ์ เงินรวง ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้กล่าวว่า ทางธนาคารตั้งเป้าหมายดึงเกษตรกรที่ได้รับการลดดอกเบี้ยเงินกู้ และพักหนี้ 3 ปี ตามมาตรการลดภาระหนี้เพื่อสนับสนุนการปฏิรูปภาคการเกษตรตามแนวทางประชารัฐ โดยนำเงินที่ได้รับ เปลี่ยนเข้ามาร่วมโครงการออมเงินกับทวีโชค

โดยตั้งเป้าหมายมีการออมเพิ่มขึ้นอย่างน้อยรายละ 1,000 บาทต่อปี หรือทำให้ภาพรวมเงินออมเกษตรกรเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 3,810 ล้านบาทต่อปี รวมถึงยังสนับสนุนให้เกษตรกรและครอบครัวเกษตรกรมาใช้บริการผลิตภัณฑ์เงินฝากสงเคราะห์ ที่จะสร้างการออมอย่างมีวินัยเพียงเดือนละ 300-1,000 บาท

สำหรับสิทธิประโยชน์ที่เกษตรกรจะได้รับจากโครงการออมเงินเพื่อลดภาระหนี้กับทวีโชค

-จะได้รับดอกเบี้ยเงินฝาก 0.7% ต่อปี

-มีสิทธิได้รับรางวัลทวีโชคระดับจังหวัดปีละ 2 ครั้ง และระดับประเทศอีกปีละ 1 ครั้ง

-มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลพิเศษเพิ่มเติม อาทิ รถกระบะโตโยต้า 5 คัน รถจักรยานยนต์ 48 คัน

เพียงออมเงินครบทุก 1,000 บาท และคงเงินไว้ในบัญชีติดต่อกันตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปนอกจากนี้ ผู้ได้รับสิทธิ์จับรางวัลในรอบพิเศษจะแบ่งเป็น 3 รอบ รอบแรกออมตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 2561-31 ก.ค. 2562

ซึ่งมีผู้เข้าเกณฑ์และได้รับสิทธิ์จับรางวัลกว่า 370,917 ราย จำนวนเงินออม 6,000 ล้านบาท มีกำหนดจับรางวัลในวันที่ 1 พ.ย. 2562 ตรงกับวันสถาปนาของ ธ.ก.ส. ส่วนรอบต่อไป กำหนดรอบออมตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 2562-31 ก.ค. 2563 และรอบที่ 3 วันที่ 1 ส.ค. 2563-31 ก.ค. 2564

ขอบคุณข้อมูล โพสต์ทูเดย์ เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!