ธนาคารออมสิน ฝากเงิน 500 บาท รับกระปุกออมสิน 31 ต.ค. นี้

วันที่ 28 ตุลาคม 2562 ทางธนาคารออมสินได้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการออมเงินในวันออมเงินแห่งชาติในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 นี้ โดยการฝากเงินครบ 500 บาทขึ้นไป จะได้รับกระปุกแห่งการออม 1 ชิ้น ต่อ 1 ราย ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา และมีรายละเอียดและเงื่อนไขในการฝากเงินดังต่อไปนี้

เงื่อนไขการฝากเงินรับกระปุกออมสิน

-จำนวนเงินฝากแต่ละบัญชี ทั้งกรณีเปิดบัญชีเงินฝากใหม่ ให้เป็นไปตามยอดเงินฝากขั้นต่ำของเงินฝากแต่ละประเภท แต่ต้องไม่ต่ำกว่าบัญชีละ 500 บาท โดยให้รวมถึงการรับฝากเงินประเภทสลากออมสิน และการรับฝากเงินต่างสาขา

เงื่อนไขการแจกกระปุก

-เจ้าของบัญชีเงินฝากต้องนำสมุดฝากเงินมาฝากด้วยตนเอง หรือเจ้าของทะเบียนสลากออมสิน ต้องมาฝากด้วยตนเอง ณ ธนาคารออมสินสาขา

-กรณีบัญชีเงินฝากเพื่อประโยชน์สำหรับเด็ก ผู้มาฝากเงินจะเป็นผู้ฝากหรือเด็กก็ได้

-แจกกระปุกออมสิน จำนวน 1 ชิ้น ต่อ 1 รายเท่านั้น ไม่ว่าผู้ฝากจะฝากเงินมากกว่า 1 บัญชี หรือ 1 ทะเบียนสลากออมสินก็ตาม

-ไม่แจก กระปุกออมสินสำหรับการรับฝากเงินประเภทสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว

โดยผู้ที่สนใจรับกระปุกสามารถฝากเงินด้วยตนเองได้ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป เพื่อรับกระปุกออมสินแห่งการออม ได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา 1 ชิ้น ต่อ 1 ราย ได้ตั้งแต่เวลา 08.30-15.30 น. ในวันออมแห่งชาติ หรือ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 หรือจนกว่าของจะหมด

ขอบคุณข้อมูล GSBSociety เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!