ครม.ไฟเขียว 30 ธ.ค. 2562 วันหยุดปีใหม่เพิ่ม 1 วัน หยุดยาว 5 วัน

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมาที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีการพิจารณากำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษในปี 2562 เป็นวันที่ 30 ธันวาคม 2562 เนื่องจากในวันที่ 31 ธันวาคมตรงกับวันอังคาร และวันที่ 1 มกราคม 2563 ตรงกับวันพุธ โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่เสนอดังต่อไปนี้

โดยกำหนดให้วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม 2562 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ อีก 1 วัน ในปี 2562 หากในกรณีที่หน่วยงานใดมีภารกิจในการให้บริการประชาชน หรือมีความจำเป็นหรือราชการสำคัญในวันดังกล่าวโดยได้กำหนดหรือนัดหมายไว้ก่อนแล้ว ให้พิจารณาตามสมควร

ส่วนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และภาคเอกชน ให้รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง ธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงแรงงาน พิจารณาความเหมาะสมให้สอดคล้องกับที่เกี่ยวข้องต่อไป ก็สามารถพิจารณาวันหยุดได้ตามความเหมาะสม

อย่างไรก็ตามคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วเห็นว่าการกำหนดให้วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม 2562 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษในปี 2562 เพื่อให้มีวันหยุดต่อเนื่องในช่วงเทศกาลขึ้นปีใหม่ ทำให้เกิดการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจและสนับสนุนภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในช่วงเวลาดังกล่าว

ขอบคุณข้อมูล กรุงเทพธุรกิจ เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!