ILC เปิดรับสมัครพนักงาน วุฒิ ม.3 ขึ้นไป รายได้ 14,000 บาท

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด เป็นบริษัทที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตเครื่องสำอาง และน้ำหอม ได้มีการประชาสัมพันธ์เพื่อเปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต เพื่อเข้าทำงานที่โรงงานซอนวัดศรีวารีน้อย โดยเปิดรับสมัครทุกวันจันทร์-วันศกุร์ มีรายละเอียดในการสมัครดังต่อไปนี้

คุณสมบัติผู้สมัครพนักงานฝ่ายผลิต

-เป็นผู้ชาย หรือ ผู้หญิง ที่มีอายุ 18-35 ปี

-วุฒิการศึกษาในการสมัคร ม.3 ขึ้นไป

-ทำงานในห้องแอร์ และมีโอที

-ทำงานที่โรงงานน้ำหอม ซอยวัดศรีวารีน้อย

ค่าจ้างและสวัสดิการ

-ค่าจ้าง 325 บาทต่อวัน เงินพิเศษ 60.94 บาท รวม 385.94 บาทต่อวัน

-มีโอทีทุกวัน 3.30 ชั่วโมง (18.00-21.30 น.) วันเสาร์-วันอาทิตย์ได้ 650 บาทต่อวัน ค่าทักษะ 30 บาทต่อวัน ค่ากะ 60 บาทต่อวัน เบี้ยขยัน 300-500 บาทต่อเดือน

-รวมรายได้มีโอที 599.22 บาทต่อวัน หรือ รายได้ 9,000-14,000 บาทต่อเดือน

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิต บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด สามารถสมัครได้ด้วยตนเองในวันจันทร์-วันศุกร์ ในเวลา 08.00-15.00 น. โรงงานอยู่ในซอยวัดศรีวารีน้อย หรือสอบถามรายละเอียดในการสมัครได้ที่ 092-905-8945 คุณจอร์ช หรือ 095-224-7017 คุณฟ้า

ขอบคุณข้อมูล หางาน นิคมอุตสาหกรรมบางพลี เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!