กรมกิจการ เพิ่มเงินอุดหนุนบุตร 150,000 ราย รอบ 8 พ.ย. นี้

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมาทางเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดจากรัฐบาล ได้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเงินอุดหนุนบุตร หลังจากที่ได้มีการจ่ายให้กับผู้ที่มีสิทธิ์ไปจำนวน 550,000 ราย ในวันที่ 10 ตุลาคม 2562 โดยได้เพิ่มรายชื่อผู้ที่ได้รับเงินรอบวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 จำนวน 150,000 ราย

โดยในวันที่ 10 ตุลาคม 2562 ได้ทำการเบิกจ่ายไปจำนวนประมาณ 550,000 กว่าราย ซึ่งในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ที่จะถึงนี้ได้เพิ่มรายชื่อมาอีก 150,000 กว่าราย เพื่อทำการเบิกจ่ายรวมเป็น 700,000 รายในรอบนี้

รายละเอียดผู้ที่ได้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดจากรัฐบาล 600 บาท

-เกิดในช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562 จะได้ตั้งแต่เดือนที่เกิด

-หากเกิดก่อนนั้น จะได้ย้อนหลังในเดือนที่ไปลงทะเบียน

อย่างไรก็ตามการรับเงินในรอบวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 นี้ หากมีท่านใดไม่ได้รับเงินอุดหนุนบุตรย้อนหลัง ทางเจ้าหน้าที่ได้ทำการดำเนินการเพื่อให้รายชื่อถูกต้อง เพื่อที่สามารถทำการเบิกจ่ายในรอบถัดไปอีกครั้งในรอบธันวาคมต่อไป

ผู้ที่ได้ทำการลงทะเบียนสามารถสอบถามรายละเอียดการรับเงินอุดหนุนบุตรเดือนพฤศจิกายนได้ที่กรมกิจการ 02-651-6920 / 02-651-6902 / 02-651-6534 / 02-255-5850-7 ต่อ 121,122,123 และ 147 สามารถติดต่อได้ในวันและเวลาราชการ

ขอบคุณข้อมูล เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดจากรัฐบาล เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!