กสิกรไทย กับ ออมสิน โครงการเอทีเอ็มสีขาว กดเงินฟรีค่าธรรมเนียม

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย และดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ได้ร่วมมือกับให้บริการเอทีเอ็มระหว่างสถาบันการเงิน เริ่ม 5 จังหวัดในประเทศ โดยสามารถกดเงิน สอบถามยอด พร้อมทั้งโอนเงินต่างธนาคารฟรีค่าธรรมเนียม

โดยโครงการเอทีเอ็มสีขาว จะช่วยเพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้าของทั้ง 2 ธนาคาร ในการใช้บริการที่เครื่องเอทีเอ็ม นอกจากนี้ธนาคารสามารถลดค่าใช้จ่ายในการลงทุน การบริหารจัดการเอทีเอ็ม การบริหารจัดการ และช่วยให้จัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความร่วมมือในครั้งนี้ ลูกค้าของธนาคารกสิกรไทยและธนาคารออมสิน จะสามารถใช้บริการทั้งการถอนเงิน สอบถามยอด และโอนเงินระหว่างบัญชีที่ใช้ร่วมบัตรของทั้ง 2 ธนาคาร โดยฟรีค่าธรรมเนียมต่างธนาคารได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง สำหรับการทำธุรกรรมในจังหวัดเดียวกัน

ส่วนการทำธุรกรรมข้ามจังหวัดสำหรับโครงการนี้ การถอนเงินค่าธรรมเนียมเหลือ 15 บาทต่อรายการ การโอนเงินระหว่างบัญชีลูกค้าธนาคารกสิกรไทยฟรีค่าธรรมเนียม ส่วนลูกค้าธนาคารออมสินคิดค่าธรรมเนียมเหลือ 15 บาทต่อรายการ โครงการนี้จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562-30 เมษายน 2563

ขอบคุณข้อมูล smartsme เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!