ธนาคารออมสิน เตรียมลดดอกเบี้ย สินเชื่อทุกประเภท 0.125%

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ได้กล่าวถึงนโยบายรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ ด้วยภารกิจหลักสำคัญของธนาคารออมสินคือการมุ่งส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อให้ภาวะเศรษฐกิจการเงิน ด้วยการตอบสนองทิศทางดอกเบี้ยนโยบาย รวมถึงให้ความสำคัญต่อประชาชน และลูกค้าเงินสินเชื่อของทางธนาคาร

โดยธนาคารออมสินมีลูกค้ารายย่อยจนถึงระดับ SMEs จึงได้ปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราเท่ากัน 0.125% มีผลตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562

-ทำให้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดี หรือ MRR และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำประเภทเงินเบิกเกินบัญชี หรือ MOR ลดลงจาก 6.87% เหลือ 6.745%

-ส่วนอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำประเภทเงินกู้ที่มีระยะเวลา หรือ MLR ปรับลดลงจาก 6.50% เหลือ 6.375%

สำหรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ทางธนาคารยังคงภารกิจหลักมุ่งมั่นส่งเสริมการออม โดยยังคงให้ผู้ฝากเงินฝากทุกประเภทได้รับผลตอบแทนในอัตราเท่าเดิมจนถึงปี 2562 หลังจากนั้นจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 0.125% มีผลวันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

ในวันนี้ลูกค้าผู้ฝากของธนาคารออมสิน ยังคงได้รับดอกเบี้ยในอัตราเดิมต่อไปอีกเกือบ 2 เดือน โดยธนาคารมีนโยบายที่จะลดดอกเบี้ยเงินฝากให้ช้าที่สุด เพื่อส่งเสริมการออมอย่างต่อเนื่อง โดยขอแนะนำว่าให้ฝากเงินระยะยาวเพื่อจะได้รับดอกเบี้ยที่คุ้มค่ามากกว่าเมื่อมีการปรับลดในวันที่ 1 มกราคม 2563

ขอบคุณข้อมูล ประชาชาติ เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!