กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครไปญี่ปุ่น วุฒิ ม.6 ครบ 3 ปี โบนัส 600,000 เยน

กรมการจัดหางาน และองค์กรพัฒนาแรงงานระดับนานาชาติ ประเทศญี่ปุ่น ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจในการดำเนินการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในสถานประกอนการของประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา 3 ปี ผ่านองค์กร IM Japan ปี 2563 ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 2-13 ธันวาคม 2562 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียดคุณสมบัติ

-ผู้หญิง มีอายุ 20-30 ปี สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6 / ปวช. / ปวส. ไม่จำกัดสาขาวิชา ส่วนสูง 150 เซนติเมตรขึ้นไป

-ผู้ชาย มีอายุ 20-30 ปี สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6 / ปวช. / ปวส. ไม่จำกัดสาขาวิชา ส่วนสูง 160 เซนติเมตรขึ้นไป

ระยะเวลาฝึกงานและค่าตอบแทนที่จะได้รับ

-IM ประเทศญี่ปุ่นจ่ายค่าโดยสารไปและกลับ กรุงเทพ-โตเกียว-กรุงเทพ

-IM ประเทศญี่ปุ่น กำหนดระยะเวลาฝึกงานเทคนิคสูงสุด 3 ปี ในเดือนแรกผู้ฝึกงานจะได้รับเบี้ยเลี้ยงเดือนละ 80,000 เยน และ IM ประเทศญี่ปุ่นจะดูแลในเรื่องค่าที่พัก ค่าน้ำ ค่าไฟ ส่วนค่าอาหาร โทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวผู้ฝึกงานดูแลเอง

-เดือนที่ 2 ถึงเดือนที่ 36 ผู้ฝึกงานเทคนิคจะฝึกงานภายใต้สัญญาจ้างตามกฏหมายแรงงานของญี่ปุ่น และได้รับค่าจ้างตามที่กำหนด ทั้งนี้ผู้ฝึกงานจะต้องดูแลค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ

-หลังจากสำเร็จการฝึกงานเทคนิคครบ 3 ปี จะได้รับประกาศนียบัตร และเงินสนับสนุนจำนวน 600,000 เยน

ผู้ที่มีคุณสมบัติสามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายจัดส่งไปทำงานประเทศญี่ปุ่น กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ อาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพพื้นที่ 3 ชั้น 10 / สำนักงานจัดหางานกรุงเทพพื้นที่ 1-10 / สำนักงานจัดหางานทุกจังหวัด ผู้หญิงวันที่ 2-10 ธันวาคม และ ผู้ชายวันที่ 2-13 ธันวาคม 2562

ขอบคุณข้อมูล กรมการจัดหางาน เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!