พระครูวิมลปัญญาคุณ ขายบ้านพัฒนาโรงเรียน ต้นแบบพลังงานทดแทน

โรงเรียนศรีแสงธรรม เรียกได้ว่าเป็นโรงเรียนที่ไม่สอนแค่พื้นฐานจากการอ่าน เขียนเท่านั้น แต่สอนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการสร้างชุมชนจากการลงมือทำ ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้กับทักษะอื่นๆ ทั้งในด้านสังคม เทคโนโลยี โดยพระครูวิมลปัญญาคุณ ได้เป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนมาตั้งแต่ปี 2553 เพื่อผลิตคนดีเข้าสู่สังคม

พระครูวิมลปัญญาคุณ เจ้าอาวาสวัดป่าศรีแสงธรรม จังหวัดอุบลราชธานี ได้ก่อตั้งโรงเรียนศรีแสงธรรม ในปี 2553 เปิดสอนทั้งมัธยมต้น-ปลาย โรงเรียนแห่งนี้มีโจทย์มาจาก “ความขาดแคลน” ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของคนทั้งประเทศ

หลายปีที่ผ่านมาพระอาจารย์ได้มุ่งมั่นหาคำตอบ โดยนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักธรรม และเทคโนโลยี มาผสมผสาน เพื่อเป็นต้นแบบในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดความสมดุลต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม

เมื่อตัดสินใจที่จะทำ พระอาจารย์เดินหน้าขายบ้านตัวเองที่เป็นมรดกชิ้นสุดท้าย มาสมทบทุนสร้างอาคารเรียนมูลค่า 18 ล้านบาท โดยที่ไม่พึ่งพางบประมาณจากรัฐแม้แต่บาทเดียว และยังสอนเด็กๆโดยไม่เก็บค่าเล่าเรียน มีรถรับ-ส่งฟรี อาหารฟรี

นอกจากนี้ยังได้ให้ความรู้เรื่องเรื่องพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อให้คนไทยสามารถพึ่งพาตนเองในเรื่องพลังงานได้ โดยทุกวันนี้โรงเรียนศรีแสงธรรมผลิตไฟฟ้าใช้เอง ปัจจุบันโรงเรียนมีค่าไฟเดือนละ 40 บาท เพื่อรักษาค่ามิเตอร์เท่านั้น

ขอบคุณข้อมูล โพสต์ทูเดย์ และ พระครูวิมลปัญญาคุณ ศรีแสงธรรม เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!