กรมการค้า เตรียมลดราคาสินค้า 80% ช่วยค่าครองชีพของขวัญปีใหม่ 1 เดือน

กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ได้มีการเตรียมจัดงานมหกรรมลดราคาสินค้า เพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน เป็นระยะเวลาทั้งหมด 1 เดือน โดยลดราคาสินค้าสูงสุด 80% พร้อมทั้งมีสินค้าเกษตรทำกระเช้าปีใหม่ให้กับประชาชน ในช่วงวันที่ 15 ธันวาคม 2562 ถึง วันที่ 15 มกราคม 2563

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน ได้เชิญผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค ห้างสรรพสินค้า และห้างค้าปลีกรวมกว่า 20 ราย มาหารือเพื่อจัดทำมาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนในช่วงปลายปี เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน

โดยในปีนี้จะเริ่มจัดตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2563 ระยะเวลาประมาณ 1 เดือน โดยสินค้าจะลดราคาสูงสุดไม่น้อยกว่าการจัดในปีที่ผ่านมา หรือลดสูงสุดถึง 80%

การจัดงานในครั้งนี้เหมือนที่เคยจัดขึ้นในปีที่ผ่านมา มีสินค้าทั้งอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อชีวิตประวัน มาเข้าร่วมจัดงานในครั้งนี้ โดยทุกสาขาของห้างสรรพสินค้าและห้าค้าปลีกทั้งหมดจะร่วมลดราคา ซึ่งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศช่วยปลายปี

นอกจากนี้ กรมกำลังพิจารณาว่าจะผลักดันสินค้าชุมชนใด เพื่อนำมาใช้จัดเป็นกระเช้าเป็นชองขวัญปีใหม่ โดยผลักดันให้ทุกหน่วยราชการจัดสินค้าเป็นกระเช้าและให้เป็นของขวัญปีใหม่ โดยปีที่ผ่านมาผลักดันสินค้าข้าว ซึ่งถือเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรด้วย

ขอบคุณข้อมูล กรุงเทพธุรกิจ เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!