โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เตรียมเปิดรับสมัคร วุฒิ ม.3 ขึ้นไป เรียนจบบรรจุทันที

โรงเรียนการช่างไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้มีการประชาสัมพันธ์เพื่อเปิดรับสมัครเรียนประจำปีการศึกษา 2563 โดยหลังจากเรียนจบแล้วสามารถทำงานกับทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีตั้งแต่หลักสูตร 3 ปี หลักสูตร 1 ปี และหลักสูตรช่างเฉพาะทาง รุ่นที่ 3 มีรายละเอียดในการสมัครเรียนและคุณสมบัติดังต่อไปนี้

หลักสูตรปกติ 3 ปี ประจำปีการศึกษา 2563

-สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือ มัธยมศึกษาปีที่ 4 และเทียบเท่า

-จำนวนที่เปิดรับสมัคร 55 คน

-จบการศึกษาเป็นวุฒิการศึกษา ม.6 แล้วบรรจุเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานช่างระดับ 2 และยังมอบทุนการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรพิเศษ 1 ปี ประจำปีการศึกษา 2563

-สำหรับนักเรียนวุฒิ ปวช.ไฟฟ้า หรือ ไฟฟ้ากำลัง หรือ ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์

-หลังจากจบการศึกษาบรรจุเข้าทำงาน ตำแหน่งพนักงานช่างที่สำนักงาน กฟภ. ทั่วประเทศครับ

หลักสูตรช่างเฉพาะทาง รุ่น 3 ระยะเวลาเรียน 6 เดือน

-สำหรับนักเรียนวุฒิ ปวส. ไฟฟ้า หรือ ไฟฟ้ากำลัง

-จบการศึกษาแล้วบรรจุเข้าทำงาน ตำแหน่งพนักงานช่าง(ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) ที่สำนักงาน กฟภ. ทั่วประเทศ

ผู้ที่สนใจสมัครเรียนกับทางโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในหลักสูตรปกติ 3 ปี หลักสูตรพิเศษ 1 ปี และหลักสูตรช่างเฉพาะทาง 6 เดือน สามารถติดตามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ ที่จะประกาศต่อไปได้ในเพจ โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ขอบคุณข้อมูล โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!