โตชิบา แคเรียร์ เปิดรับสมัครพนักงาน วุฒิ ป.6 ขึ้นไป รายได้ 325 บาท

บริษัท โตชิบา แคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายเครื่องปรับอากาศ ได้มีการประชาสัมพันธ์สำหรับการเปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต เพื่อเข้าทำงานที่นิคมอุตสาหกรรมบางกะดี จังหวัดปทุมธานี โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติในการสมัครงานดังต่อไปนี้

คุณสมบัติผู้สมัครพนักงานฝ่ายผลิต

-เป็นชาย หรือ หญิง ที่มีอายุ 18-38 ปี

-วุฒิการศึกษาระดับ ป.6 ขึ้นไป

-ส่วนสูงชาย 160 เซนติเมตรขึ้นไป ส่วนสูงหญิง 155 เซนติเมตรขึ้นไป

-3เดือน มีปรับบรรจุเป็นพนักงานประจำ

ค่าจ้างและสวัสดิการพนักงาน

-ค่าจ้าง 325 บาทต่อวัน โอที 1.5 ชั่วโมงละ 60.937 บาท โอที 2 ชั่วโมงละ 81.25 บาท โอที 3 ชั่วโมงละ 121.875 บาท ค่าจ้างวันหยุด 650 บาท

-ค่าอาหารปกติ 20 บาทต่อวัน ค่ากะดึก 90 บาทต่อวัน เบี้ยขยัน 15 วัน 300 บาท เงินพิเศษฝ่ายผลิต 1,000 และ 1,300 บาทต่อเดือน โบนัสพิเศษ 3 เดือน

-เวลาทำงานกะเช้า 08.00-20.00 น. เวลาทำงานกะดึก 20.00-08.00 น. เงินออกทุกวันที่ 10 และ 25 ของเดือน

ผู้ที่สนใจสมัครงานสามารถติดต่อได้ที่ 086-355-8470 / 086-355-8471 / 086-3477-404  และ 02-994-8782 บริษัท โตชิบา แคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่ 144/9 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมบางกะดี ถนนติวานนท์ ต.บางกะดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

ขอบคุณข้อมูล ข่าวสารเปิดรับสมัครงานบางกะดี เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!