งานกาชาดประจำปี 2562 สุขใจได้บุญ เข้าชมฟรีตลอด 10 วัน 10 คืน

สภากาชาดไทย ได้มีการเชิญเที่ยวและร่วมกิจกรรมภายในงานกาชาดประจำปี 2562 และพบกับการออกร้านจากหน่วยงานต่าง พร้อมทั้งพบกับกิจกรรมสันทนาการ การสอยดาวและรางวัลอื่นๆอีกมากมาย ในระหว่างวันที่ 15-24 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 10.30-22.00 น. ที่สวนลุมพินีเข้าชมฟรีตลอด 10 วัน 10 คืน

งานกาชาดเรียกได้ว่าเป็นงานที่คนกรุงเทพรอคอย โดยในปี 2562 จัดขึ้นที่สวนลุมพินี และไม่มีการจำหน่ายบัตรผ่านประตู สามารถเช้าชมฟรีได้ตั้งแต่วันที่ 15-24 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.30-22.30 น.

การจัดงานกาชาดในครั้งนี้จะจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “เย็นศิระเพราะบริบาล เกิดสายธารการให้ที่งดงาม” มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์ราชูปถัมภกสภากาชาดไทย

เพื่อเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจพระบรมราชูปถัมภก องค์สภานายิกาและองค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย เพื่อเผยแพร่ภารกิจและกิจกรรมของสภากาชาดไทยในการช่วยช่วยเหลือประชาชน

ภายในงานจะมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการออกร้านจากหน่วยงานต่าง ๆ การจัดกิจกรรมวิชาการและสันทนาการ การจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาถูก การสอยดาว การออกสลากกาชาด การประกวดร้านกาชาด การประกวดขวัญใจงานกาชาด และกิจกรรมอีกมากมาย

สำหรับการเดินทางไปงานกาชาดปี2562 มีวิธีการเดินทางที่สะดวกที่สุดอยู่ 3 วิธี ได้แก่

1.การนั่งรถโดยสารประจำทางมาลงประตูด้านต่าง ๆ ของสวนลุมพินี

2.การนั่งรถไฟฟ้า BTS มาลงสถานีศาลาแดง

3.การนั่งรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT มาลงสถานีสีลม และสถานีลุมพินี

ขอบคุณข้อมูล กระปุกดอทคอม สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย และ Jarunee Nok Thongvichit เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!