โรงเรียนปิยะมินทร์คุณารักษ์ เปิดรับสมัครเรียน วุฒิ ม.3 ขึ้นไป รายได้ 20,000 บาท

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมาทางโรงเรียนปิยะมินทร์คุณารักษ์ได้มีการประชาสัมพันธ์สำหรับการเปิดรับสมัครเรียนในหลักสูตรผู้ช่วยระยะเวลาในการเรียน 4 เดือน พร้อมเริ่มเรียนในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 รุ่นที่ 168 หลังเรียนจบมีงานทำทันที โดยมีรายละเอียดในการสมัครเรียนดังต่อไปนี้

รายละเอียดและคุณสมบัติผู้สมัครเรียน

-เป็นผู้ที่มีอายุ 17 ปีขึ้นไป

-วุฒิการศึกษาระดับ ม.3-ม.6 (หรือเทียบเท่า) ปวช./ปวส. ไม่ต้องสอบเข้า กศน.สามารถเรียนได้

-หลังเรียนจบมีงานในโรงพยาบาลทันที รายได้อยู่ที่ 12,000-20,000 บาทต่อเดือน

-ภาคปกติเรียน 6 วัน และ ภาคพิเศษเรียนวันเสาร์และวันอาทิตย์ หรือ วันอาทิตย์ได้

รุ่นที่เปิดรับสมัครเรียนได้แก่

-รุ่นที่ 168 เปิดเรียนในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

-รุ่นที่ 169 เปิดเรียนในวันที่ 20 มกราคม 2563

-รุ่นที่ 170 เปิดเรียนในวันที่ 16 มีนาคม 2563

โรงเรียนปิยะมินทร์คุณารักษ์ เปิดมานานกว่า 22 ปี ได้รับประกันคุณภาพจากกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีศูนย์ปฏิบัติของทางโรงเรียนเอง พร้อมทั้งมีสวัสดิการให้กับผู้เรียนได้แก่ ที่พัก ชุดยูนิฟอร์ม พร้อมทั้งสามารถเรียนต่อและทำงานไปด้วยได้

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเรียนกับทางโรงเรียนปิยะมินทร์คุณารักษ์ได้ที่ สำนักงาน 02-918-9402- และ 086-322-1580 อาจาร์ยไอซ์ หรือ ทางเพจโรงเรียนบริบาลปิยะมินทร์คุณารักษ์ โดยโรงเรียนปิยะมินทร์คุณารักษ์ ตั้งอยู่ที่ 99/148 ถ.สีหบุรานุกิจ ซอยสีหบุรานุกิจ 6 เขตมีนบุรี เเขวงมีนบุรี กรุงเทพ

ขอบคุณข้อมูล โรงเรียน ปิยะมินทร์คุณารักษ์ เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!