การคลัง เตรียมเปิดลงทะเบียน “รัฐช่วยเงินดาวน์” 50,000 บาท จำนวน 100,000 ราย

ในช่วงปลายปี 2562 รัฐเตรียมมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ในโครงการบ้านดีมีดาวน์ เพื่อลดภาระในการผ่อนดาวน์สำหรับการซื้อที่อยู่อาศัย จำนวน 50,000 บาท ทั้งหมด 100,000 ราย โดยจะมีการเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิในวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 13 มีนาคม 2562 ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้กล่าวว่าเศรษฐกิจในปี 2562 มีการเจริญเติบโตและขยายผลอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อประชาชน เกษตรกรรายย่อย ผู้ประกอบการ SMEs รวมถึงภาคอสังหาริมทรัพย์

โดยได้มีการออกมาตรการมาตรการลดภาระการซื้อที่อยู่อาศัย ภายใต้โครงการบ้านดีมีดาวน์เพื่อเป็นการลดภาระ และสนับสนุนให้ประชาชนทั่วไปมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง โดยภาครัฐสนับสนุนเงินเพื่อลดภาระการผ่อนดาวน์ จำนวน 50,000 บาทต่อราย

ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมมาตรการต้องเป็นผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อเดือน หรือไม่เกิน 1,200,000 บาทต่อปี ผู้ที่อยู่ในระบบฐานภาษีอากรของกรมสรรพากร จำนวน 100,000 ราย และผ่านเกณฑ์ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังกำหนด

สำหรับระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562-31 มีนาคม 2563 สามารถเริ่มลงทะเบียนรับสิทธิ์รัฐช่วยผ่อนบ้านดีมีดาวน์ ในวันที่ 11 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป ผ่านทางเว็บไซต์ www.บ้านดีมีดาวน์.com

ขอบคุณข้อมูล ประชาชาติ เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!