สำนักงานประกันสังคม เปิดให้เปลี่ยน รพ. ประจำปี 2563 วันที่ 16 ธ.ค. นี้

สำนักงานประกันสังคม ได้มีการประชาสัมพันธ์ผู้ประกันตนที่สนใจเปลี่ยนสถานพยาบาลระหว่างปี โดยสำนักงานประกันสังคมได้เปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนสามารถเปลี่ยนสถานพยาบาลได้ปีละ 1 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคมของทุกปี โดยในปี 2563 สามารถขอเปลี่ยนได้ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2562

สำนักงานประกันสังคม แจ้งผู้ประกันตนที่สนใจเปลี่ยนสถานพยาบาลระหว่างปี หรือผู้ประกันตนที่สนใจจะเปลี่ยนสถานพยาบาลใหม่ ซึ่งในทุกๆ ปี สำนักงานประกันสังคมได้เปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนสามารถเปลี่ยนสถานพยาบาลได้ปีละ 1 ครั้ง

โดยปกติสามารถเปลี่ยนได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคมของทุกปี ในปี 2563 สำนักงานประกันสังคมขอแจ้งว่าผู้ประกันตนสามารถยื่นเรื่องขอเปลี่ยนได้ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2562 ไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

ทั้งนี้สำนักงานประกันสังคมยังแนะนำผู้ประกันตนในกรณีไปติดต่อขอรับบริการ ณ สถานพยาบาลที่ตนเองมีสิทธิเพื่อความสะดวกให้ลูกจ้าง ผู้ประกันตนพกบัตรประจำตัวประชาชนไปแสดงทุกครั้งเมื่อไปรับบริการที่สถานพยาบาล

ผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบสิทธิสถานพยาบาลได้ที่ www.sso.go.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมพื้นที่/จังหวัด/สาขาทุกแห่ง หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1506 ให้บริการ 24 ชั่วโมง

ขอบคุณข้อมูล ประชาชาติธุรกิจ เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!