บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วันรับเงินค่าครองชีพ ประจำเดือน ธ.ค. 62

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นบัตรที่ช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อย ได้มีการโอนเงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายได้แก่ วงเงินซื้อสินค้าอุปโภค บริโภค ค่าน้ำค่าไฟ ไปจนถึงค่ารถโดยสาธารณะ โดยมีรายละเอียดวันรับเงินประจำเดือนธันวาคม 2562 ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐดังต่อไปนี้

วันที่ 1 ธันวาคม 2562

-เงินซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภค ได้คนละ 200-300 บาทต่อเดือน ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคน

-ค่ารถโดยสารสาธารณะ ได้คนละ 500 บาทต่อเดือน ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคน

วันที่ 15 ธันวาคม 2562

-เงินผู้ซื้ออายุ 60 ปีขึ้นไป ได้รับคนละ 50-100 บาทต่อเดือน

-เงินคืนภาษี 5%

วันที่ 18 ธันวาคม 2562

-เงินช่วยเหลือค่าน้ำประปา ได้ไม่เกินคนละ 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ผู้มีสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อย และครอบครัวมีการใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด

-เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า ได้ไม่เกินคนละ 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ผู้มีสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อย และครอบครัวมีการใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในการจ่ายเงินในเดือนธันวาคม 2562 ได้ที่ 02-109-2345 ศูนย์บริการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น. สำหรับผู้ที่ทำบัตรหายสามารถติดต่อได้ที่ธนาคารกรุงไทย

ขอบคุณข้อมูล สนุกดอทคอม เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!