โรงเรียนสอนอาชีพเรือสำราญ เปิดรับสมัครเรียน วุฒิ ม.6 ขึ้นไป รายได้ 34,000 บาท

โรงเรียนสอนการอาชีพเรือสำราญและการโรงแรม ได้มีการประชาสัมพันธ์สำหรับการเปิดรับสมัครเรียนหลักสูตรระยะสั้นพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเรือสำราญ โดยมีระยะเวลาในการเรียน 2 เดือน ฝึกงาน 3-6 เดือนทั้งไทยและต่างประเทศ พร้อมทั้งรับประกาศนียบัตรเพื่อใช้สมัครงานบนเรือสำราญและโรงแรม 5 ดาว

คุณสมบัติผู้สมัคร

-เป็นผู้ชาย หรือ ผู้หญิง ที่มีอายุ 18-35 ปี

-เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6 หรือ เทียบเท่า (กศน.) ปวช. ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท ทุกสาขาวิชา

-ผู้หญิงส่วนสูง 150 เซนติเมตรขึ้นไป ผู้ชายส่วนสูง 155 เซนติเมตรขึ้นไป

รายละเอียดของหลักสูตร

-ภาคกลางวัน (วันธรรมดา) หลักสูตร 2 เดือน เรียนวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.

-ภาคกลางวัน (วันหยุด) หลักสูตร 5 เดือน เรียนวันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น.

-รุ่นที่ 23 เริ่มเรียน 16 ธันวาคม 2562 รุ่นที่ 24 เริ่มเรียน 20 มกราคม 2563 รุ่นที่ 25 เริ่มเรียน 17 กุมภาพันธ์ 2563

ค่าเรียนโรงเรียนสอนการอาชีพเรือสำราญและการโรงแรมตลอดหลักสูตร 50,000 บาท หลังจากเรียนจบสอบสัมภาษณ์ผ่านมีรายได้เริ่มต้นประมาณ 34,000-50,000 บาท และได้บรรจุเป็นพนักงานอัตรารายได้จะเพิ่มขึ้น 70,000 บาท

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเรียนได้ด้วยตนเองที่ โรงเรียนสอนการอาชีพเรือสำราญและการโรงแรม อาคารอรกานต์ ชั้น 16 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ หรือสอบถามได้ที่ 092-673-6006 และ 080-426-6462

ขอบคุณข้อมูล โรงเรียนสอนการอาชีพเรือสำราญและการโรงแรม สาขาชิดลม เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!