เด็กไทยสร้างชื่อ คว้าแชมป์โลก แข่งขันแกะสลักหิมะนานาชาติ 2020

เรียกได้ว่าเป็นความภาคภูมิใจอีกครั้ง เมื่อทีมแกะสลักหิมะ จากวิทยาลัยสารพัดช่างตราด ได้คว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันแกะสลักหิมะนานาชาติ ซึ่งจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยวิศวกรรมฮาร์บิ้น ได้เป็นอันดับที่ 1 พร้อมรางวัล Best creative Award ในชื่อชิ้นงาน รัก ยืน ยาว โดยมีทีมแกะสลักเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 55 ทีมจากทั่วโลก

โดยทีมวิทยาลัยสารพัดช่างตราด ได้ช่วยกันแกะสลักหิมะเป็นรูปร่างของมังกร หงส์ และดอกบัว ที่มีลวดลายสวยงามในแบบลายไทย สื่อความหมายถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างประเทศไทยกับจีนที่มีมาอย่างยาวนาน 70 ปี  หงส์เป็นสัญลักษณ์ประเทศไทย มังกรแทนสัญลักษณ์ประเทศจีน และดอกบัวสื่อความหมายประเทศไทย

สำหรับทีมแกะสลักหิมะ วิทยาลัยสารพัดช่างตราด มีรายชื่อดังนี้

-นายธวัชชัย สนธิพิณ หัวหน้าทีม

-นายชโยทิต สุขสวัสดิ์

-นางสาวน้ำฝน จันทร์จรูญ

-นางสาวพรรณนิภา นามวิชัย นักศึกษาแผนกการโรงแรม

อาจารย์ผู้คุมทีม มีรายชื่อดังนี้

-นางรุ่งนภา อุดมชลปราการ

-นายเกริกไกร นนทลักษณ์ อาจารย์แผนกการโรงแรม

-นายชยกร กุลธวัชชุลิตา ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะ

ในขณะเดียวกันทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี คว้ารางวัลที่ 2 (Second Prize) ของการแข่งขัน และ ทีมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี คว้ารางวัล ที่ 3 จาก ผลงานพลังแห่งชีวิตมนุษย์เพื่ออนาคต จากผลงาน The power of human life to the future

ขอบคุณข้อมูล tnnthailand และ workpointnews เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!