คลังสินค้าบิ๊กซี เปิดรับสมัครพนักงาน วุฒิ ม.3 ขึ้นไป รายได้ 12,300 บาท

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด เป็นบริษัทที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับการดำเนินการค้าปลีกสินค้าอุปโภคและบริโภค ในรูปแบบร้านร้านไฮเปอร์มาร์ทขนาดใหญ่ ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานเพื่อเข้าทำงานที่ศูนย์กระจายสินค้าบิ๊กซี ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติและรายได้ดังต่อไปนี้

คุณสมบัติผู้สมัคร

-เป็นผู้ที่มีอายุ 20-40 ปี

-วุฒิการศึกษาในการสมัคร ม.3 ขึ้นไป

-สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ และทำงานเป็นกะได้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

-พนักงานคลังสินค้า พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ พนักงานคอมพิวเตอร์ และพนักงานธุรการ

รายได้และสวัสดิการ

-รายได้เฉลี่ย 12,300 บาทต่อเดือน

-ค่ากะเช้า 30 บาท กะบ่าย 45 บาท กะดึก 90 บาท ค่าล่วงเวลา ค่าความชำนาญในการขับรถโฟล์คลิฟท์

-มีรถรับส่งพนักงาน โบนัสประจำปี ชุดเครื่องแบบพนักงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ วันหยุดพักผ่อนประจำปี กิจกรรมสันทนาการ และงานเลี้ยงประจำปี

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานคลังสินค้า พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ พนักงานคอมพิวเตอร์ และพนักงานธุรการ เพื่อเข้าทำงานที่ศูนย์กระจายสินค้าบิ๊กซี ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี สามารถสอบถามรายละเอียดในการสมัครได้ที่ 065-729-1714 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ขอบคุณข้อมูล ศูนย์กระจายสินค้าบิ๊กซี ธัญบุรี คลองหก ปทุมธานี เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!