เมเจอร์มอบความสุข ดูภาพยนตร์ฟรีทั้งครอบครัว วันเด็กปี 2563

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด ได้มีการจัดกิจกรรมวันเด็กปี 2563 เพื่อมอบความสนุก ความสุขสุดพิเศษให้กับเด็กๆ ทุกคน โดยได้ในปีนี้ทางเมเจอร์ได้มีการเปิดให้ครอบครัวเข้าดูฟรี ในวันที่ 11-12 มกราคม 2563 โดยมีรายละเอียดในการเข้าร่วมกิจกรรมดูฟรีทั้งครอบครัวดังต่อไปนี้

กิจกรรมที่ 1 ดูฟรีทั้งครอบครัว

-โปรโมชั่นดูฟรีทั้งครอบครัว ใช้ได้เฉพาะรอบฉาย Kids Movie Program สิทธิ์มีจำนวนจำกัดตามรอบฉายภาพยนตร์ และที่นั่งของโรงภาพยนตร์สาขานั้นๆ

-แสดงบัตร M Gen Kids รับสิทธิ์ดูฟรีทั้งครอบครัว (1 ครอบครัว ต่อ 1 สิทธิ์) จำกัดดูฟรีสูงสุด 4 ที่นั่ง ต่อ 1 ครอบครัว

-ระยะเวลากิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2563 ถึง 12 มกราคม 2563 รับสิทธิ์ได้ที่จุดจำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์ บริเวณหน้าสาขาเท่านั้น

กิจกรรมที่ 2 เด็กดูภาพยนตร์ฟรี เพียงแสดงบัตร M Gen Kids

-แสดงบัตร M Gen Kids รับสิทธิ์ชมภาพยนตร์ฟรี 1 ที่นั่งสำหรับที่นั่งปกติ โดยผู้ปกครองซื้อบัตรชมภาพยนตร์ในราคาปกติ

-ดูภาพยนตร์ฟรี 1 คน ต่อ 1 สิทธิ์ เท่านั้น

-ระยะเวลากิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2563 ถึง 12 มกราคม 2563 รับสิทธิ์ได้ที่จุดจำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์ บริเวณหน้าสาขาเท่านั้น

นอกจาก 2 กิจกรรมที่ได้รับสิทธิดูภาพยนตร์ฟรีแล้ว ทางเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ยังได้เปิดรับสมัคร M GEN KIDS ตั้งแต่วันที่ 1-12 มกราคม 2563 ที่หน้าเคาน์เตอร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ทุกสาขาทั่วประเทศ เพื่อรับสิทธิเข้าชมภาพยนตร์ฟรีในวันเด็กแห่งชาติปี 2563

ขอบคุณข้อมูล majorcineplex เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!