การเคหะ เปิดให้จองสิทธิ “บ้านเช่าทั่วไทย” เริ่มต้น 999 บาทต่อเดือน

การเคหะแห่งชาติได้มีการเปิดให้จองสิทธิเช่าบ้าน ในแคมเปญเช่าทั่วไทย บ้านเช่าราคาถูกรวม 10,000 หน่วยจากทั่วประเทศ มีราคาเริ่มต้น 999 บาทต่อเดือน ซึ่งได้มีการเปิดให้ประชาชนเข้าจองสิทธิในวันที่ 9 มกราคม – 30 มิถุนายน 2563 โดยมีรายละเอียดในการเช่าบ้านราคาถูกจากการเคหะแห่งชาติดังต่อไปนี้

สำหรับบ้านที่ร่วมโครงการมีทั้งหมด 10,000 หน่วย คือ

-กรุงเทพและปริมณฑล 6,500 หน่วย ประกอบด้วย กรุงเทพฯ นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร

-ภูมิภาค 3,500 หน่วย ประกอบด้วย เชียงใหม่ ลำปาง ภูเก็ต หาดใหญ่ ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา นครราชสีมา บุรีรัมย์ หนองคาย อยุธยา สระบุรี

คุณสมบัติ

-เป็นผู้ที่มีรายได้ครัวเรือนไม่เกิน 40,000 บาทต่อเดือน

-ไม่เป็นคู่สัญญาเช่ากับการเคหะแห่งชาติ และไม่มีการค้างชำระ ทั้งนี้หากผู้เช่ามีความประสงค์จะซื้อในภายหลังก็สามารถเปลี่ยนมาเป็นซื้อได้ตามเงื่อนไขที่การเคหะแห่งชาติกำหนด

โดยในการเช่าบ้านอัตราค่าเช่าบ้านอยู่ที่ 999 บาท 1,200 บาท 3,000 บาท มีสัญญาเช่า 1 ปี ต่อสัญญาทุกปี หลังครบสัญญาจะปรับค่าเช่าเพิ่มทุกปี และอัตราค่าเช่าแต่ละโครงการไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับศักยภาพของโครงการ

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมแคมเปญบ้านเช่าราคาพิเศษ 999 บาทต่อเดือน จำนวน 10,000 หน่วย สามารถจองสิทธิได้ด้วยตนเองที่ 999.nha.co.th ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม – 30 มิถุนายน 2563 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1615 การเคหะแห่งชาติ ในเวลา 08.30-16.30 น.

ขอบคุณข้อมูล ประชาชาติธุรกิจ เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!