NHK เปิดรับสมัครพนักงาน วุฒิ ม.6 ขึ้นไป รายได้ 15,000 บาท

บริษัท เอ็นเอชเคสปริง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตอะไหล่และเบาะรถยนต์ ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิตทั่วไป และพนักงานจักรอุตสาหกรรม เพื่อเข้าทำงานที่โรงงานบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีรายละเอียดในการสมัครและรายได้พนักงานดังต่อไปนี้

คุณสมบัติผู้สมัคร

-เป็นชาย หรือ หญิง ที่มีอายุ 18-30 ปี

-วุฒิการศึกษาในการสมัครระดับ ม.6 ขึ้นไป ปวช. และ ปวส.

-สามารถทำงานกะกลางคืนได้

-ผู้ชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

ค่าจ้างและสวัสดิการ

-รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,000-20,000 บาท

-ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหารกลางวัน 20 บาทต่อวัน ค่าทำงานกะกลางคืน 140-220 บาทต่อวัน ค่าจ้างขั้นต่ำต่อวัน มีรถรับส่ง เครื่องแบบพนักงาน เงินนำเที่ยวประจำปี

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงาน บริษัท เอ็นเอชเคสปริง (ประเทศไทย) จำกัด สามารถสมัครไดตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ที่โรงงานบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ทุกวันอังคาร และ วันพฤหัสบดี ก่อน 09.00 น. หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-315-7608 แผนกบุคคล

ขอบคุณข้อมูล NHK Spring -Thailand สาขาบ้านโพธิ์ เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!