กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครทหารอากาศ วุฒิ ม.6 ขึ้นไป จำนวน 908 อัตรา

กองทัพอากาศได้มีการเปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ประจำปี 2563 จำนวน 908 อัตรา ชั้นสัญญาบัตร 90 อัตรา และต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร 818 อัตรา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม ถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 มีรายละเอียดคุณสมบัติและการรับสมัครดังต่อไปนี้

รายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัคร

-เป็นผู้ที่มีอายุ 18-35 ปี ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตรขึ้นไป

-วุฒิการศึกษา ม.6 / ปวช. / ปวส. / ปริญญาตรี / ปริญญาโท

-สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม – 24 กุมภาพันธ์ 2563

-สอบวันที่ 6 เมษายน 2563 ประกาศผลสอบแรก 16 เมษายน 2563

คุณสมบัติเฉพาะทหารอากาศ

-คุณวุฒิ ปริญญาโท ปริญญาตรี ปวส. และ ปวช. เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.20 และ มัธยมศึกษาตอนปลาย เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.00

-ต้องจบและอนุมัติวุฒิภายในวันที่ 29 มิถุนายน 2563

ทหารอากาศเปิดสอบ 2 ระดับชั้น

-สัญญาบัตรติดยศเรืออากาศตรี 90 อัตรา เป็นผู้ที่เกิด พ.ศ. 2528-2545 ปริญญาโท 3 อัตรา ปริญญาตรี 87 อัตรา

-ประทวนติดยศจ่าอากาศตรี 818 อัตรา เป็นผู้ที่เกิด พ.ศ.2533-2545 ปวส. 13 อัตรา ปวช. 438 อัตรา ปวช. หรือ มัธยมศึกษาตอนปลาย 367 อัตรา

ผู้ที่สนใจสมัครสอบคัดเลือกเข้ารับราชการในกองทัพอากศ ประจำปี 2563 สามารถสมัครได้ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ www.rtaf-recruit.com ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม จนถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-534-8587

ขอบคุณข้อมูล nine100 และ Royal Thai Air Force เตรียมสอบทหารอากาศ เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!