บ้านคนไทยประชารัฐ สำหรับผู้มีรายได้น้อย ผ่อนเริ่มต้น 1,700 บาท

กรมธนารักษ์ ได้เปิดเผยถึงคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ดำเนินโครงการ “บ้านคนไทยประชารัฐ” บนที่ดินราชพัสดุ โดยให้ประชาชนทั่วไปได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ซึ่งกำหนดให้สร้างที่อยู่อาศัยเป็น บ้านแฝด บ้านแถว อาคารชุดพักอาศัย มีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 28 ตารางเมตร พื้นที่ส่วนกลางไม่เกินร้อยละ 30 ของพื้นที่โครงการ

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย

-ประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

-ประชาชนที่มีรายได้ไม่เกิน 35,000 บาทต่อคนต่อเดือน

-ประชาชนทั่วไป โดยพิจารณาให้สิทธิ์กับผู้ได้รับสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก่อนเป็นลำดับแรก

เรื่องของมาตรการสินเชื่อทางกรมธนารักษ์ได้ร่วมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารออมสินในการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อการดำเนินโครงการดังกล่าว จำนวน 4,000 ล้านบาท โดยการกำหนดสินเชื่อเพื่อขอที่อยู่อาศัย ระยะเวลาการกู้ไม่เกิน 30 ปี

-กำหนดอัตราดอกเบี้ยผ่อนปรนในช่วง 1-4 ปีแรก ร้อยละ 2.75 ต่อปี หลักจากนั้น กรณีรายย่อย MRR ร้อยละ 0.75 ต่อปี หรือกรณีสวัสดิการหักเงินเดือน MRR ร้อยละ 1.00 ต่อปี

-เมื่อนำวงเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยมาประมาณการเงินงวด ถ้าวงเงินกู้ 350,000 บาท 1-4 ปีแรก จะต้องจ่าย 1,700 บาทต่อเดือน ปีที่ 5-30 รายย่อยจ่าย 2,300 บาทต่อเดือน

-ถ้าวงเงินกู้ 700,000 บาท 1-4 ปีแรก จะต้องจ่าย 3,300 บาทต่อเดือน ปีที่ 5-30 รายย่อยจ่าย 4,500 บาทต่อเดือน และสวัสดิการหักเงินเดือนจ่าย 4,400 บาทต่อเดือน

ปัจจุบันได้ดำเนินการใน 5 พื้นที่ ได้แก่ ขอนแก่น ชลบุรี เชียงใหม่ เชียงราย และประจวบคีรีขันธ์ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามได้ที่ ธอส. หรือ ธนาคารออมสินทุกสาขา หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ www.treasury.go.th หรือโทร. 022785641 ตามวันและเวลาราชการ

ขอบคุณข้อมูล Mthai เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!