การไฟฟ้านครหลวง เปิดอบรมฟรี “โครงการช่างไฟฟ้ามืออาชีพ” ปี 2563

การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการช่างไฟฟ้ามืออาชีพ ภายใต้โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชน เข้าอบรม ทดสอบและประเมิน (สัมภาษณ์) ประจำปี 2563 จำนวน 4 รุ่น อบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นการเสริมสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน ให้สามารถนำไปประกอบอาชีพงานด้านช่างไฟฟ้า

โดยในปีนี้ผู้รับสมัครเข้าร่วมโครงการสามารถระบุรุ่นที่ต้องการเข้ารับการอบรมได้ดังต่อไปนี้

-รุ่นที่ 1 เปิดอบรม 16-18 มีนาคม 2563 (ปิดรับสมัคร 17 กุมภาพันธ์ 2563)

-รุ่นที่ 2 เปิดอบรม 13-15 พฤษภาคม 2563 (ปิดรับสมัคร 31 มีนาคม 2563)

-รุ่นที่ 3 เปิดอบรม 13-15 กรกฎาคม 2563 (ปิดรับสมัคร 22 มิถุนายน 2563)

-รุ่นที่ 4 เปิดอบรม 7-9 กันยายน 2563 (ปิดรับสมัครถึง 10 สิงหาคม 2563)

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการช่างไฟฟ้ามืออาชีพมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

-มีสัญชาติไทยอายุตั้งแต่  23-60 ปี

-อาศัยหรือทำงานอยู่ในพื้นที่ของ MEA (กรุงเทพ นนทบุรี และสมุทรปราการ)

-สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช./ปวส. ด้านไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์ หรือ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป (ต้องมีหนังสือผ่านการอบรมด้านไฟฟ้าอย่างน้อย 30 ชั่วโมง)

-ปฏิบัติงานด้านไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งต้องมีหนังสือรับรองการทำงานด้านไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 3 ปี (จากที่ทำงานปัจจุบัน หรือ ที่ทำงานเดิม)

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ www.mea.or.th หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานกิจกรรมเพื่อสังคม ฝ่ายกิจกรรมสังคมและสิ่งแวดล้อมการไฟฟ้านครหลวง 02-256-3593 และ 02-256-3000 ต่อ 4592 เวลา 08.00-15.00 น. ทุกวันจันทร์-วันศุกร์

ขอบคุณข้อมูล การไฟฟ้านครหลวง เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!