กรมการขนส่ง เปิดให้อบรมใบขับขี่ฟรี วันเสาร์-อาทิตย์ ตลอดปี 2563

วันที่ 18 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา นายจันทิรา บุรุษพัฒน์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก ได้กล่าวว่า กรมการขนส่งทางบกร่วมกับภาคเอกชน จัดโครงการอบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ประจำปี 2563 สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยมีใบอนุญาตขับรถในวันเสาร์-อาทิตย์ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัครและอบรม

ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2533 มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการขับขี่ที่ปลอดภัย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้รถใช้ถนน และสามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง

โดยมีรายละเอียดในการอบรมและรับใบขับขี่รถยนต์ดังต่อไปนี้

-วันเสาร์อบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายจราจรทางบก มารยาทในการขับรถ และเทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัยในสถานการณ์ต่างๆ ก่อนเข้ารับการทดสอบข้อเขียนระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-exam)

-วันอาทิตย์ทดสอบขับรถในสนามสอบมาตรฐานของกรมการขนส่งทางบก

-ผู้ผ่านการทดสอบจะได้รับใบอนุญาตขับรถ ภายใต้การควบคุมกำกับดูแลการอบรมทดสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานและระเบียบเดียวกับการขอรับใบอนุญาตขับรถในวันเวลาราชการ

สำหรับปี 2563 เฉพาะในกรุงเทพมหานคร กำหนดจัดอบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ ทั้งหมด 11 รุ่น โดยสามารถสมัครล่วงหน้าได้ด้วยตนเองที่ ส่วนใบอนุญาตขับรถ อาคาร 4 ชั้น 2 กรมการขนส่งทางบก จตุจักร สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-271-8888 ต่อ 4202-3

ขอบคุณข้อมูล springnews เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!