นมัสการ “ยอดพระธาตุพนม” บูรณะในรอบ 45 ปี ประดับด้วยเพชรงดงามยิ่ง

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2563 ที่ผ่านมาพลังศรัทธาของชาวไทยและชาวต่างชาติจากทั่วทุกแห่งจำนวนนับหมื่นคน เดินทางเข้าร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ ยกปลียอดทองคำพระธาตุพนม บูรณะในรอบ 45 ปี โดยปลียอดทองคำแท้ได้มาจาการร่วมทำบุญของญาติโยม เป็นทองหนัก 42 กิโลกรัม มูลค่า 55 ล้านบาท พร้อมจัดนางรำ 88 ชีวิตรำบวงสรวงอัญเชิญ

หลังจากมีการบูรณะใหม่ จากเดิมมีการตกแต่งติดด้วยทองคำเปลว ภายในจึงได้ทำการหุ้มด้วยทองคำแท้ ซึ่งเป็นการบูรณะครั้งแรกในรอบ 45 ปี เพื่อให้เกิดความสวยงาม และเป็นสิริมงคล หลังจากมีการบูรณะสร้างองค์พระธาตุพนมขึ้นใหม่จากเหตุการณ์องค์พระธาตุพนมถูกฟ้าผ่า เมื่อปี 2518

ทั้งนี้ปลียอดองค์พระธาตุพนม มีความยาวทั้งหมด 4 เมตร แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ในครั้งนี้ได้ทำการบูรณะหุ้มทองคำ จำนวน 2 ส่วน คอส่วนบน กับ ส่วนล่าง รวมน้ำหนักทองคำประมาณ 42 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่าเงินจำนวน 55,122,600 บาท

สำหรับบนยอดพระธาตุพนม เป็นภาพยอดฉัตรทองคำ 16 กิโลกรัม ยอดน้ำทองคำประดับด้วยกระดิ่งทองคำ จำนวน 32 ใบ ดอกบัวทองคำ ประดับตกแต่งด้วยเพชร รวมใช้ทองคำในการสร้าง 19 กิโลกรัม อีกทั้งยังมีบัวตูมประดับเพชรที่สวยงาม รวมทั้งหมด 200 เม็ด

สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางเข้าไปชมความงาม และนมัสการพระธาตุพนม ประจำปี 2563 ของวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร สามารถเดินทางเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่วันที่ 1-9 กุมภาพันธ์ 2563 โดยภายในงานมีสถานที่สำหรับจอดรถฟรีทั้งหมด 400 คัน

ขอบคุณข้อมูล Liekr และ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!