สลากเกษตรมั่นคง 500 บาท รางวัลใหญ่ 20 ล้านบาท เปิดให้ฝาก 17 ก.พ. นี้

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ทางเพจธกส บริการด้วยใจ ได้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ที่ได้มีการเปิดให้ฝากสลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 3 หน่วยละ 500 บาท ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดในการฝากสลากออมทรัพย์ดังต่อไปนี้

สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 3 หน่วยละ 500 บาท เปิดให้ฝากผ่าน ธ.ก.ส. A-Mobile เริ่มตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ – 15 มิถุนายน 2563 พร้อมลุ้นรถยนต์และสร้อยทองคำ รวมมูลค่า 3 ล้านบาท

รายละเอียดในการรับฝากและการออกรางวัล

-รับฝากหน่วยละ 500บาท เริ่มรับฝาก วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป

-อายุการรับฝาก 3 ปี ครบกำหนดวันชนวัน

-ออกรางวัลทุกเดือน ออกรางวัลครั้งแรกในวันที่ 16 มีนาคม 2563 ยกเว้นเดือนมกราคม ออกรางวัล วันที่ 17 มกราคมของทุกๆ ปี ฝากภายในวันที่ 15 ของเดือน จะมีสิทธิ์ตรวจรางวัลในเดือนนั้น โดยสลากแต่ละหน่วยมีสิทธ์ตรวจรางวัล 36 ครั้ง

ดอกเบี้ยและเงื่อนไขการจ่ายดอกเบี้ย

-ผู้ที่ฝากจนครบกำหนดระยะเวลา 3 ปี จะได้รับดอกเบี้ยหน่วยละ 3.00 บาท คิดเป็นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.200 ต่อปี

-ผู้ที่ถอนคืนก่อนครบกำหนด ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย

-ผู้ที่ฝากไม่ครบ 3 เดือน หักค่าธรรมเนียมการถอนจากมูลค่าสลาก 10 บาท ต่อหน่วย

ผู้ที่สนใจฝากสลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 3 สามารถติดต่อได้ที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ทุกสาขาทั่วประเทศไทย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-555-0555 หรือทางเพจ ธกส บริการด้วยใจ

ขอบคุณข้อมูล ธกส บริการด้วยใจ เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!