กรมกิจการเด็กฯ ประกาศเลื่อนจ่ายเงินอุดหนุนบุตร เดือนละ 600 บาท ไม่มีกำหนด

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เป็นมาตรการจากรัฐบาลเพื่อสนับสนุนค่าเลี้ยงดูบุตร ที่ได้มีการเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อรับเงินตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 6 ขวบ ในเดือนละ 600 บาท โดยในแต่ละเดือนจะมีการโอนเงินให้กับผู้ปกครองที่ได้ลงทะเบียนไว้ เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของคุณพ่อคุณแม่ที่มีรายได้น้อย

โดยเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมาทางเพจ กรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจ่ายเงินอุดหนุนบุตรในรอบวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งมีข้อความระบุว่า

เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ในรอบการจ่ายเงิน 7 กุมภาพันธ์ 2563 นี้ ยังไม่สามารถจ่ายได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างรอการประกาศใช้งบประมาณ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 โดยกระทรวงอยู่ระหว่างจัดหาแหล่งเงินอื่น เพื่อมาจ่ายให้ก่อน หากมีความคืบหน้าประการใด จะรีบแจ้งโดยเร็ว

อย่างไรก็ตามคุณพ่อและคุณแม่ที่ได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 600 บาท หรือ เพิ่งได้รับสิทธิในเดือนนี้ ติดตามกันต่อไป เนื่องจากยังไม่มีกำหนดที่แน่ชัด

ขอบคุณข้อมูล กรมกิจการเด็กและเยาวชน เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!