ทีโอเอเพ้นท์ เปิดรับสมัครพนักงาน วุฒิ ม.3 ขึ้นไป เงินเดือน 10,350 บาท

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่าย ที่ใช้สำหรับอาคาร บ้านเรือน และโรงงานอุตสาหกรรม ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานจากบริษัทโดยตรง เพื่อเข้าทำงานที่ในตำแหน่งพนักงานบรรจุ พนักงานคุมเครื่องจักร โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติดังต่อไปนี้

คุณสมบัติผู้สมัครพนักงานบรรจุไม่เข้ากะ

-เป็นผู้ชาย ที่มีอายุไม่เกิน 35 ปี

-วุฒิการศึกษาในการสมัครระดับ ม.3 / ม.3 กศน. / ม.6 ทั่วไป / ม.3 กศน. ไม่รับสายวิทย์คณิต

-ทำงาน 08.00-17.00 น.

-เงินเดือนไม่ต่ำกว่า 10,350 บาทต่อเดือน

คุณสมบัติผู้สมัครพนักงานบรรจุเข้า 2 กะ

-เป็นผู้ชาย ที่มีอายุไม่เกิน 35 ปี

-วุฒิการศึกษาในการสมัครระดับ ม.3 / ม.3 กศน. / ม.6 ทั่วไป / ม.3 กศน. ไม่รับสายวิทย์คณิต

-ทำงานเข้ากะ 2 กะ เวลา 07.00-15.30 น. และ 15.00-23.30 น.

-เงินเดือนไม่ต่ำกว่า 10,350 บาทต่อเดือน

คุณสมบัติผู้สมัครพนักงานคุมเครื่องจักร

-เป็นผู้ชาย ที่มีอายุไม่เกิน 35 ปี

-วุฒิการศึกษาในการสมัครระดับ ปวช.-ปวส. สายช่าง เข้าใจระบบนิวเมติกส์

-ทำงาน 08.00-17.00 น.

-เงินเดือนไม่ต่ำกว่า 12,450 บาท

ผู้ที่สนใจสมัครงานสามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานสำโรง ซอยผูกมิตร จังหวัดสมุทรปราการ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-335-5555 ต่อ 2611-2612

ขอบคุณข้อมูล Thaihotpro เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!