ครม.ไฟเขียวงบกลาง เงินอุดหนุนบุตรแรกเกิด เตรียมจ่ายวันที่ 10 มี.ค. 63

โครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด จนถึงอายุ 6 ปี เป็นโครงการสำหรับผู้ปกครองที่มีรายได้น้อย ที่ได้ลงทะเบียนรับเงินเดือนละ 600 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตร โดยเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมาได้มีการประกาศเกี่ยวกับการจ่ายเงินที่ยังไม่สามารถจ่ายได้ เนื่องจากรองบประมาณปี 2563

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวว่า ครม. อนุมัติงบกลางปี 2562 วงเงิน 2.056 พันล้านบาท เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ของเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2563 จำนวน 600 บาทต่อเดือน

โดยเตรียมจ่ายของเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคมในวันที่ 10 มีนาคม 2563 ทั้งนี้ขอให้ผู้ปกครองเด็กแรกเกิดถึง 6 ปี สบายใจได้ รัฐบาลมีเงินจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแน่นอนแม้งบประมาณปี 2563 จะล่าช้า

สำหรับผู้ได้รับสิทธิ์รายใหม่ หรือ ยังไม่เคยได้รับ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ พมจ. จังหวัด หรือ ติดต่อได้ที่ 02-651-6920 / 02-651-6902 / 02-651- 6534 / 02-255-5850-7 ต่อ 121 , 122 , 123 หรือ 147 และ 1300 ติดต่อได้ในวันและเวลาราชการ

ขอบคุณข้อมูล เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดจากรัฐบาล และ tnnthailand เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!