มอเตอร์เวย์สายอีสาน บางปะอิน-โคราช เสร็จภายในปีนี้ ค่าผ่านทางเริ่มต้น 10 บาท

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคม เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทางด่วนพิเศษ หมายเลข 6 (บางปะอิน-นครราชสีมา) ระยะทางทั้งสิ้นรวม 196 กิโลเมตร ซึ่งมีแผนที่จะดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จในปีนี้

ทั้งนี้โครงการทางหลวงพิเศษฯ แห่งนี้มีด่านเก็บค่าธรรมเนียมจำนวน 9 ด่าน ได้แก่ ด้านบางปะอิน ด่านวังน้อย ด่านหินกอง ด่านสระบุรี ด่านแก่งคอย ด่านหมวกเหล็ก ด่านปากช่อง ด่านสีคิ้ว และด้านขามทะเลสอ

โดยกรมทางหลวงได้พิจารณากำหนดค่าอัตราธรรมเนียมผ่านทางพิเศษดังกล่าว แบ่งเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วยค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าธรรมเนียมตามระยะทางที่ใช้จริง

-สำหรับรถยนต์ 4 ล้อ ธรรมเนียมแรกเข้า 10 บาท ค่าธรรมเนียมตามระยะทางที่ใช้จริง 1.25 บาทต่อกิโลเมตร อัตราสูงสุดที่จัดเก็บอยู่ที่ 255 บาท

-รถยนต์ 6 ล้อ ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 16 บาท ค่าธรรมเนียมตามระยะทางที่ใช้จริง 2.00 บาทต่อกิโลเมตร อัตราสูงสุดที่จัดเก็บอยู่ที่ 408 บาท

-รถที่เกิน 6 ล้อขึ้นไป ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 23 บาท ค่าธรรมเนียมตามระยะทางที่ใช้จริง 2.88 บาทต่อกิโลเมตร อัตราสูงสุดที่จัดเก็บอยู่ที่ 587 บาท และจะมีการปรับอัตราค่าธรรมเนียมทุกๆ 5 ปี

โดยจะมีผลบังคับใช้นับแต่วันที่อธิบดีกรมทางหลวงประกาศ อย่างไรก็ตามโครงการทางด่วนพิเศษ หมายเลข 6 (บางปะอิน-นครราชสีมา) ดำเนินการมีความคืบหน้าไปแล้ว 80-90%

ขอบคุณข้อมูล ประชาชาติ และ thebangkokinsight เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!