เกษตรกรสกลนคร ปลูกถั่วลิสง ส่งโรงงานโก๋แก่ ต้นทุนน้อย สร้างรายได้ 30,000 บาท

การทำเกษตรกรเป็นอาชีพที่อยู่คู่กับคนไทยมาอย่างยาวนาน หลายครอบครัวในพื้นที่ต่างจังหวัดมีอาชีพหลักในการทำไร่ ทำนา เพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัว โดยทางบริษัท แม่รวยการเกษตร (โก๋แก่) จำกัด ก็เป็นอีกบริษัทที่ส่งเสริมให้เกษตรกรสร้างรายได้ กับการปลูกถั่วลิสง สำหรับส่งโรงงานโก๋แก่

โดยในปัจจุบันบริษัท แม่รวยการเกษตร (โก๋แก่) จำกัด มีพนักงานกว่า 1,400 คน และมีแหล่งที่มาถั่วลิสงของแม่รวยทั้งหมด 2 แห่ง ได้แก่

1.บริษัทแม่รวยการเกษตรจังหวัดสกลนครและเกษตรกรรายย่อย บริษัทแม่รวยการเกษตรจังหวัดสกลนคร จำกัด ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการวิจัยเรื่องสายพันธุ์ถั่วลิสงเพื่อแจกจ่ายต่อให้เกษตรกร และหลังจากนั้นจึงซื้อถั่วลิสงจากเกษตรกรเหล่านั้นในราคาที่เป็นธรรม ปัจจุบันมีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนี้กว่า 100 หมู่บ้าน

2.บริษัท Tangshan Runze Cereal Oils and Foodstuffs Co Ltd เป็นศูนย์กลางในการกระจายทรัพยากรสำหรับผลิตภัณฑ์ของโก๋แก่ ตั้งอยู่ในเมือง Tangshan ทางเหนือของปักกิ่ง 180 กิโลเมตร ตัวแทนของเราเป็นตัวกลางในการรับถั่วลิสง และทำหน้าที่คัดสรรเมล็ดถั่วลิสงคุณภาพเพื่อส่งมาผลิตที่โรงงานแม่รวย

คุณกิตติ์ธนัตถ์ อัมพรแสงทอง ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด จึงได้ชวนเกษตรกรมา ปลูกถั่วลิสง กับโก๋แก่ เพราะอย่างน้อยด้านเศรษฐกิจโก๋แก่เป็นตลาดที่มั่นคงอยู่แล้ว บริษัทมีความชัดเจนในเรื่องของนโยบายและมีความจริงใจให้กับเกษตรกร อยากให้มาร่วมมือกับเรา เพราะโครงการนี้เป็นโครงการพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจในครัวเรือน

คุณ อำพร สิงห์ทอง หรือ พี่อำพร เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปลูกถั่วกับโก๋แก่เมื่อปีที่ผ่านมา สามารถสร้างรายได้ให้กับพี่อำพรได้มากถึง 30,000 บาท ในช่วงเวลาเพียงไม่กี่เดือน และเผยว่าอัตราที่รับซื้อคือ 30 บาทต่อกิโลกรัม

คุณอำพรกล่าวต่อว่า “การปลูกถั่วลิสง สามารถสร้างรายได้ที่ดีในช่วงเว้นว่างจากการทำนา ที่สำคัญการปลูกถั่วในแปลงนาทำให้พื้นดินสมบูรณ์ขึ้นและต้นถั่วที่เก็บเกี่ยวแล้วยังสามารถไถกลบให้เป็นปุ๋ยบำรุงดินต่อได้อีก ทำให้เพิ่มผลผลิตในการทำนาข้าวในรอบต่อไปได้อีก

สำหรับเกษตรกรที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท แม่รวยการเกษตร (โก๋แก่) จำกัด 359 หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร หรือ สำนักงานแม่รวยจังหวัดสกลนคร 042-163-061 และ 042-747-434

ขอบคุณข้อมูล Babban และ koh-kae เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!