ม.รัตนบัณฑิต เปิดรับสมัครเรียนพยาบาล วุฒิ ป.ตรี หลักสูตร 2 ปี 6 เดือน

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมาทางเพจคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ได้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเปิดรับสมัครเรียนพยาบาล ที่สภาพยาบาลรับรองความพร้อมของ ม.รัตนบัณฑิต (RBAC) ที่เปิดหลักสูตรพยาบาลวิชาชีพ สำหรับผู้ที่จบปริญญาตรีทุกสาขา ในระยะเวลาเรียน 2 ปี 6 เดือน

คุณสมบัติผู้สมัครเรียนหลักสูตรพยาบาล

-จบปริญญาตรีทุกสาขา GPA ไม่ต่ำกว่า 2.50

-มีผลสอบภาษาอังกฤษเป็นไปตามที่คณะและมหาวิทยาลัยกำหนด

-มีความตั้งใจที่จะเป็นพยาบาลวิชาชีพ

-ใช้ระยะเวลาเรียน 2 ปี 6 เดือน – 3 ปี (สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ตามเกณฑ์)

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรแห่งแรกในประเทศไทย ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาพยาบาล โดยเปิดโอกาสให้กับผู้ที่รักในอาชีพพยาบาลได้เข้าเรียนและเป็นพยาบาลวิชาชีพ และหลักสูตรนี้จะเหมือนเรียนพยาบาล 4 ปี เป็นพยาบาลเหมือนกัน นอกจากนี้ยังสามารถเรียนต่อเฉพาะทาง โท เอก ทางพยาบาลได้

สำหรับในปีการศึกษา 2563 เป็นปีที่เปิดรับสมัครเรียนรุ่นแรกจำนวน 70 คน ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ www.rbac.ac.th/nursing หรือ สอบถามรายละเอียดในการสมัครเรียนเพิ่มเติมได้ที่ เพจ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต และ 02-375-4480

ขอบคุณข้อมูล rbacnursing เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!