ออมสินช่วยลดภาระหนี้ รีไฟแนนซ์บัตร ดอกเบี้ย 8.5% ต่อปี ผ่อนหมื่นละ 250 บาท

ธนาคารออมสิน ได้มีการออกมาตรการเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ขนาดกลางและขนาดย่อม ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ ภัยแล้ง รวมไปถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ซึ่งทางธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ขอความร่วมมือสถาบันการเงินเฉพาะกิจเร่งพิจารณาให้ความช่วยเหลือด้านเงินทุน และเสริมสภาพคล่องแก่ผู้ที่มีศักยภาพ ให้มีกระแสเงินสดเพียงพอในการดำเนินชีวิตประจำวัน

โดยมาตรการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาดังกล่าว คือ สินเชื่อบัตรเงินสด GSB Refinance สำหรับผู้ที่ต้องการรีไฟแนนซ์บัตรเครดิตจากสถาบันการเงินต่างๆ มายังธนาคารออมสิน เพื่อลดค่าใช้จ่ายลง โดยเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 30 มิถุนายน 2563 ณ สาขาธนาคารออมสินทุกแห่งทั่วประเทศ

คุณสมบัติผู้ที่สามารถลงทะเบียน

-เป็นบุคคลธรรมดา มีรายได้ประจำ อายุ 20 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปี กรณีประกอบอาชีพอิสระและเจ้าของกิจการ อายุ 20 ปี แต่ไม่เกิน 70 ปี

-ผู้มีรายได้ประจำอายุงานในที่ทำงานปัจจุบันตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ผู้ประกอบอาชีพอิสระ 6 เดือนขึ้นไป เจ้าของกิจการ ต้องดำเนินธุรกิจตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

-มีประวัติการชำระหนี้ดีย้อนหลัง 12 เดือน และไม่มีประวัติการผ่อนชำระล่าช้ามากกว่า 30 วัน

-รายได้ขั้นต่ำเดือนละ 15,000 บาท

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

-อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-4 = 8.5% ต่อปี สำหรับกลุ่มข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานลูกจ้างองค์กรของรัฐและผู้มีรายได้ประจำ

-ส่วนกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระ เจ้าของกิจการ และผู้ประกอบการ SMEs คิดอัตราดอกเบี้ย ปีที่ 1-4 = 10.5% ต่อปี

โดยทั้ง 2 กลุ่มนี้ ธนาคารฯ ยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินเป็นเวลา 4 ปี หลังจากนั้นสามารถขอใช้บัตรเครดิตหรือบัตรกดเงินสดได้ตามเงื่อนไขปกติของธนาคารต่อไป

ทั้งนี้ทางธนาคารได้พิจารณาวงเงินบัตรต่อรายอยู่ที่ 10,000-100,000 บาท ระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุด 48 เดือน โดยการชำระยอดเงินตามใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน สามารถชำระเพียง 2.5% ของวงเงินอนุมัติ หรือ หมื่นละ 250 บาทต่อเดือน ทุกเดือนจนหมดสัญญา

สำหรับผู้ที่สนใจลงทะเบียนสามารถติดต่อธนาคารออมสินสาขาใกล้บ้าน ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 30 มิถุนายน 2563 หรือ สอบถามรายละเอียดได้ที่ 1115 หรือ 02-299-8000 ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

ขอบคุณข้อมูล ประชาชาติ และ GSBSociety เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!