บันได นัมโกะ เปิดรับสมัครพนักงาน วุฒิ ป.6 ขึ้นไป รายได้ 592 บาทต่อวัน

บริษัท บันได นัมโกะ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการผลิตของเล่นพลาสติก ที่มีโรงงานตั้งอยู่ที่อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิตหญิง โดยสมัครและพร้อมเริ่มงานทันที มีรายละเอียดคุณสมบัติและสวัสดิการดังต่อไปนี้

คุณสมบัติผู้สมัครพนักงานฝ่ายผลิต

-ผู้หญิง ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

-วุฒิการศึกษาในการสมัคร ป.6 ขึ้นไป

รายละเอียดค่าจ้าง

-รายได้รวม 592.81 บาทต่อวัน

-ค่าจ้างรายวัน 330 บาทต่อวัน ค่า Skill 35 บาทต่อวัน ค่าสภาพการทำงาน 10 บาทต่อวัน ค่ายืน 25 บาทต่อวัน ค่าเดินทาง 50 บาทต่อวัน (กรณีเดินทางมาทำงานเอง) และ ค่าเบี้ยขยัน 200 บาทต่อวิก

-เงินเดือนออกทุกวันที่ 20 และ 5 ของเดือน

รายละเอียดในการทำงาน

-เวลาทำงาน 08.00-17.00 น. ช่วงโอที 17.30-20.30 น. (ได้โอที 3 ชั่วโมง)

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิตหญิง บริษัท บันได นัมโกะ (ประเทศไทย) จำกัด สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่ โรงงานโดยตั้งอยู่ที่อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา หรือ สอบถามรายละเอียดได้ที่ 093-098-8992

ขอบคุณข้อมูล Thaihotpro เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!