เอคโค่ เปิดรับสมัครพนักงาน 100 อัตรา วุฒิ ป.6 ขึ้นไป รายได้ 660 บาทต่อวัน

บริษัท เอคโค่ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการผลิตรองเท้า โดยมีโรงงานตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร จังหวัดอยุธยา ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานจำนวน 100 อัตรา เพื่อเข้าทำงานในตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต ซึ่งมีรายละเอียดคุณสมบัติและสวัสดิการดังนี้

คุณสมบัติผู้สมัครพนักงานฝ่ายผลิต

-เป็นผู้ที่มีอายุ 20-40 ปี

-วุฒิการศึกษา ป.6 ขึ้นไป

-สามารถทำงานเข้ากะได้

รายได้และสวัสดิการ

-รายได้เฉลี่ย 660 บาทต่อวัน

-ค่าจ้าง 335 บาทต่อวัน เงินตอบแทนหลังการทำงาน 8 ชั่วโมง 99.24 บาทต่อวัน เงินรางวัลโบนัส 45-90 บาทต่อวัน (โดยจ่ายปีละ 2 ครั้ง)

-เบี้ยขยันรายวัน 20 บาทต่อวัน เบี้ยขยันรายเดือน 800 บาทต่อเดือน ค่าอาหาร 20 บาทต่อวัน ค่ากะบ่าย 35 บาทต่อวัน ค่าทักษะ 48,72,108 และ 132 บาทต่อวัน ช่วยเหลือค่าเดินทาง 60 บาทต่อวัน

-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เบี้ยอายุงาน รางวัลอายุงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ ประกันสังคม ชุดฟอร์มพนักงาน มีรถรับส่งในเส้นทางที่บริษัทจัดให้ วันหยุดเสาร์และอาทิตย์

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิต สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่ บริษัท เอคโค่ (ประเทศไทย) จำกัด อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร จังหวัดอยุธยา ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-15.30 น. หรือ สอบถามได้ที่ 035-958-560 ต่อ 6452 และ 6456 และ 085-485-6119

ขอบคุณข้อมูล หางาน อ่างทอง เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!