FUJITSU เปิดรับสมัครพนักงาน วุฒิ ม.3 ขึ้นไป รายได้ 650 บาทต่อวัน

บริษัท ฟูจิตสึ เจเนอรัล (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายเครื่องปรับอากาศ โดยมีโรงงานตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต เพื่อเริ่มงานในวันที่ 22 มีนาคม 2563 มีรายละเอียดในการสมัครดังต่อไปนี้

คุณสมบัติผู้สมัครพนักงานฝ่ายผลิต

-ผู้ชาย มีอายุ 18-27 ปี ผู้หญิง มีอายุ 18-25 ปี

-วุฒิการศึกษาในการสมัคร ม.3 ขึ้นไป

ค่าจ้างและสวัสดิการ

-รายได้เฉลี่ย 650-700 บาทต่อวัน

-ค่าจ้าง 336 บาทต่อวัน โอที 1.5 ชั่วโมงละ 63 บาท โอที 2 ชั่วโมงละ 84 บาท โอที 3 ชั่วโมงละ 126 บาท ค่ากะดึก 140 บาทต่อวัน ค่าอาหารโอที 30 บาทต่อวัน (ทำโอที 2 ชั่วโมง)

-ค่าความร่วมมือฟูจิตสึ 400 บาทต่อเดือน เบี้ยขยัน 200-500 บาทต่อเดือน ค่ารักษาพยาบาล 250 บาทต่อเดือน ค่าเช่าบ้าน 1,200 บาทต่อเดือน มีรถรับส่งพนักงาน

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิต บริษัท ฟูจิตสึ เจเนอรัล (ประเทศไทย) จำกัด สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่ ออฟฟิศสี่มุมเมือง หรือ เครือสหพัฒน์ข้างธนาคารกรุงเทพ โดยเริ่มงานในวันที่ 22 มีนาคม 2563 หรือ สอบถามรายละเอียดได้ที่ 038-492-577

ขอบคุณข้อมูล เอสพีบี เพาเวอร์ เซอร์วิส เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!