ซีพีออลล์ เปิดรับสมัครทีมงาน 20,000 คน วุฒิ ม.3 ขึ้นไป เตรียมให้บริการส่งถึงบ้าน

วันที่ 22 มีนาคม 2563 ทางบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่นในประเทศไทย มีความเป็นห่วงประชาชนคนไทยจากผลกระทบ ที่เกิดขึ้นต่อวิถีชีวิตประจำวัน ดังนั้นนอกจากการเตรียมสต๊อกสินค้าให้เพียงพอกับความต้องการของ พี่น้องประชาชนที่ร้านแล้ว บริษัทยังห่วงใยผู้ที่อาศัยอยู่ภายในบ้าน ไม่ได้เดินทางไปพื้นที่ต่างๆ

เพื่อสกัดเชื้อไวรัสไม่ให้ขยายวงกว้างตามคำแนะนำของภาครัฐ บริษัทจึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการอำนวยความสะดวกด้านการบริการส่งสินค้าที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน ผ่านแอพพลิเคชั่น 7-Eleven Delivery โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของทั้งพนักงานและผู้บริโภคเป็นสำคัญ รวมทั้งเพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่ไม่มีงานทำ และผู้ประสบปัญหาการว่างงานจากภาวะวิกฤตครั้งนี้ด้วย

บริษัทจึงประกาศเปิดรับสมัครทีมงานเพื่อให้บริการขนส่งสินค้า Delivery จาก ร้านเซเว่นฯ ถึงมือประชาชนที่บ้านพักอาศัย จำนวน 20,000 อัตราทั่วประเทศ โดยจะทยอยรับอย่างต่อเนื่อง เพื่อขยายบริการ Delivery จากปัจจุบัน 1,500 สาขา เพิ่มเป็นทุกสาขาในอนาคต

คุณสมบัติ

-อายุ 18 ปีขึ้นไป

-วุฒิ ม.3 – ปริญญาตรี

-สามารถทำงานเป็นกะได้

-มีใบขับขี่รถจักรยานยนต์

-มีรถจักรยานยนต์ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนสมัครงานได้โดย Scan QR Code หรือ ติดต่อได้ที่

-กทม.ปริมณฑล 091-004-9909 หรือ 091-004-9681

-ภาคกลาง 091-004-7615

-ภาคเหนือ 091-004-7610

-ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 091-004-7607 หรือ 091-004-7609

-ภาคตะวันออก 091-004-7604 หรือ 091-004-7605

-ภาคใต้ 091-004-7611-14

ขอบคุณข้อมูล CPALL และ tnnthailand เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!