เปิดขั้นตอนลงทะเบียน รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาทต่อเดือน เดือนเม.ย.-มิ.ย. 63

มาตรการช่วยเหลือ ลูกจ้างนอกระบบประกันสังคม 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน – มิถุนายน 2563 เป็นอีกมาตรการที่ช่วยเหลือให้แก่ ลูกจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม โดยคาดว่าจะเตรียมเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่ 28 มีนาคม 2563 ผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com

โดย นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ได้กล่าวว่า ขณะนี้เว็บไซต์อยู่ระหว่างการเร่งดำเนินการให้สามารถเปิดให้ลงทะเบียนได้เร็วที่สุด นอกจากนี้สามารถติดต่อได้ที่ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

คุณสมบัติผู้ลงทะเบียน

-เป็นแรงงาน ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระ ที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

รายละเอียดหลักเกณฑท์และขั้นตอนในการลงทะเบียน

-ลงทะเบียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com ซึ่งคาดว่าจะเปิดใช้งานได้ในวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563

-ข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ ได้แก่ หมายเลขบัตรประชาชน ข้อมูลบริษัทนายจ้าง ข้อมูลปัญหาความเดือดร้อน และ ข้อมูลบัญชีพร้อมเพย์หรือบัญชีธนาคาร

-การจ่ายเงินจะโอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น พร้อมเพย์ โอนเข้าบัญชีธนาคาร หรือ กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์

-ธนาคารของรัฐที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

ขอบคุณข้อมูล ประชาชาติธุรกิจ เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!