ไทยพาณิชย์ ลดอัตราผ่อนขั้นต่ำ บัตรเครดิตเหลือ 5% ทุกราย โดยไม่ต้องแจ้งธนาคาร

วันที่ 25 มีนาคม 2563 ทางเพจ SCB Thailand ได้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับทางธนาคารไทยพาณิชย์ ได้มีการขอแจ้งปรับลดอัตราผ่อนชำระคืนขั้นต่ำ ให้ลูกค้าบัตรเครดิต SCB ทุกราย โดยไม่ต้องติดต่อแจ้งความจํานงกับทางธนาคาร ซึ่งปรับลดจากเดิม 10% เป็น อัตราผ่อนชำระคืนขั้นต่ำ 5%

โดยมีข้อความว่า เรียน ลูกค้าบัตรเครดิต SCB ทุกท่าน เพื่อให้ความช่วยเหลือ และแบ่งเบาภาระของลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ธนาคารจะทําการปรับลดอัตราผ่อนชำระคืนขั้นตํ่าให้ลูกค้าบัตรเครดิต SCB ทุกท่านโดยอัตโนมัติ จากเดิม 10% เป็น

-5% ในปีพ.ศ. 2563-2564

-8% ในปีพ.ศ. 2565

-10% ในปีพ.ศ. 2566

ทั้งนี้การปรับลดอัตราผ่อนชำระคืนขั้นต่ำนี้จะเริ่มมีผลตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป โดยลูกค้าบัตรเครดิต SCB ทุกท่าน ไม่ต้องติดต่อแจ้งความจำนงเป็นรายบุคคลมาที่ธนาคารฯ แต่อย่างใดค่ะ

สำหรับลูกค้าสินเชื่อรถยนต์

-ลูกค้าสินเชื่อรถยนต์ของธนาคารฯ (วงเงินไม่เกิน 250,000 บาท) ที่ประสงค์จะขอเลื่อนชำระค่างวดเป็นเวลา 3 เดือน สามารถติดต่อยื่นคำร้องได้ทางช่องทางของธนาคารฯ

ลูกค้าสินเชื่อบ้าน

-ลูกค้าสินเชื่อบ้านของธนาคารฯ (วงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท) ที่ประสงค์จะขอพักชำระเงินต้นเป็นเวลา 4 เดือน สามารถติดต่อยื่นคำร้องได้ทางช่องทางของธนาคารฯ

ผู้ประกอบการรายย่อย (SME)

-ลูกค้าสินเชื่อธุรกิจรายย่อย (SME) ที่อยู่ภายใต้วงเงินสินเชื่อไม่เกิน 20 ล้านบาท ที่ประสงค์จะขอพักชำระเงินต้นเป็นระยะเวลา 4 เดือน สามารถติดต่อยื่นคำร้องได้ทางช่องทางของธนาคารฯ

ธนาคารฯ มีความห่วงใยถึงความเดือดร้อนของลูกค้าและจะดำเนินการอย่างเต็มความสามารถในการเร่งพิจารณาคำร้องของลูกค้าทุกท่านโดยไม่มีวันหยุดทำการ ล่าสุดได้ให้ความช่วยเหลือลูกค้าแล้วกว่า 1 แสนราย วงเงินกว่า 1.5 แสนล้านบาท โดยท่านสามารถติดต่อยื่นคำร้องของท่านได้ที่ call center ตลอด 24 ชั่วโมงและที่สาขาของธนาคารฯ ทั่วประเทศ

ขอบคุณข้อมูล SCB Thailand เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!