ออมสิน พักชำระเงินต้น-ดอกเบี้ยอัตโนมัติ 3 เดือน เริ่ม 1 เมษายน ไม่ต้องลงทะเบียน

วันที่ 1 เมษายน 2563 ทางเพจGSB Society หรือ ธนาคารออมสินได้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยอัตโนมัติ 3 เดือน เริ่ม 1 เมษายน-30 มิถุนายน 2563 เพื่อช่วยลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 สำหรับลูกค้าปกติจนถึงค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน โดยไม่ต้องแจ้งการเข้าร่วมหรือลงทะเบียน

ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนโดยรวย โดยที่รัฐบาลได้ดำเนินมาตรการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องในทุกมิตินั้น

ขณะที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้มอบนโยบายให้สถาบันการเงิน สถาบันการเงินเฉพาะกิจ และผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน ในการช่วยเหลือลูกหนี้ ซึ่งธนาคารออมสินได้ออกมาตรการช่วยเหลือมาอย่างต่อเนื่อง

ล่าสุดธนาคารออมสินได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อเป็นการเพิ่มเติม ด้วยโครงการช่วยเหลือด้านสินเชื่อสำหรับลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19ดังนี้

-พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยให้โดยอัตโนมัติเป็นเวลา 3 เดือน ให้กับลูกค้าเงินกู้ทุกรายที่มีสถานะชำระปกติจนถึงที่มีหนีค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 สำหรับลูกค้าสินเชื่อบุคคล สินเชื่อเคหะที่มีเงินต้นคงเหลือไม่เกิน 3 ล้านบาท และสินเชื่อSME ที่มีเงินต้นคงเหลือไม่เกิน 20 ล้านบาท มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน-30 มิถุนายน 2563

-สำหรับลูกค้าที่ถือบัตรเครดิตและบัตรกดเงินสด ธนาคารช่วยลดอัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำในปี 2563 ถึงปี 2564 จากเดิม 10% ของยอดที่เรียกเก็บ เหลือ 5% ของยอดเงินที่เรียกเก็บ จากนั้นในปี 2565 ให้ชำระในอัตรา 8% และปี 2566 ผ่อนชำระขั้นต่ำในอัตรา 10%

ขอบคุณข้อมูล GSB Society เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!