มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แจกเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวฟรี ส่งให้ทั่วไทย

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ โดยตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการประชาสัมพันธ์ในการแจกเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว 5 ชนิด เพื่อส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวทั่วไทย สู้โควิด-19 โดยสามารถรับเมล็ดพันธุ์แจกฟรีได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

รายละเอียดในการรับเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวจากทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้

1.ส่งซองเปล่าขนาด ไม่ต่ำกว่า 13 x 18 เซนติเมตร พร้อมติดสแตมป์ 5 บาท จ่าหน้าซองถึงตัวท่านเอง

2.ส่งมาที่ ผศ.ฉันทนา วิชรัตน์ ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อาคารปรับปรุงสภาพและตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์พืชอินทรีย์ 151 ม.7 ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210

3.จะได้รับเมล็ดพันธุ์ จำนวน 2 ชุด (สำหรับตัวท่าน 1 ชุด และมอบต่อให้คนที่ท่านรักอีก 1 ชุด) แต่ละชุดจะประกอบไปด้วยเมล็ดพันธุ์พืชผักจำนวน 5 ชนิด

ผู้ที่สนใจรับเมล็ดพันธุ์พืชผักฟรี สามารถขอรับได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 30 มิถุนายน 2563 โดยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 091-070-5757 หรือ เพจศูนย์การเรียนรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก เกษตรอินทรีย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ Line : mjuorganicseeds

ขอบคุณข้อมูล ศูนย์การเรียนรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก เกษตรอินทรีย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรียบเรียง ZAPVER555

error: Content is protected !!